Special

Veşti bune pentru mămici

Încep înscrierile pentru creşele din Slatina - Olt

Primăria municipiului Slatina anunţă deschiderea înscrierilor la creşă pentru anul şcolar 2017/2018, acţiune care va avea loc în perioada 2 mai - 30 iunie la sediul Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială.

Actele necesare înscrierii copiilor la creşă sunt:

a) copie a certificatului de naştere al copilului;
b) copie a actelor de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatelor de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
c) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, adeverinţă care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele şase luni anterioare înscrierii;
d) adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;
e) adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);
f) sentinţă de divorţ/copie certificat de deces (unde este cazul);
g) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul are copii care frecventează grădiniţa care funcţionează în aceeaşi clădire cu creşa (valabil doar pentru Creşele 1-3).

Informaţii suplimentare despre înscrierea copiilor la creşele din Slatina se pot obţine la sediul Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială, str. Fraţii Buzeşti, nr. 6 - compartimentul Relaţii cu Publicul (telefon pentru informaţii suplimentare: 0249/418.663).

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...