Politică

Inechităţiile privind salarizarea poliţiştilor, corectate în Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Ca membru în Comisia pentru muncă şi protecţie socială, deputatul Eugen Neaţă a susţinut o serie de amendamente care au menirea să corecteze inechităţile privind salarizarea poliţiştilor. Aceste amendamente au fost însuşite de către întreaga comisie, au fost votate şi introduse în Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Amendamentele introduse în Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 sunt următoarele:

La articolul 1. alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), începând cu luna aprilie 2017, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de prevederile art.3^1alin. (6) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

La articolul 1. se modifică alineatul (3^2) şi va avea următorul cuprins:
(3^2) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La articolul 4. se introduce alineatul (2) si (3) şi va avea următorul cuprins:
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin.(1), începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sporurile, indemnizaţiile şi alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate, acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat-pe baza pontajelor, şi care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcţiei de bază/solda funcţiei de bază, precum şi drepturile salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc şi pericol deosebit, se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţara garantat în plată.
(3) Cuantumul drepturilor salariale determinate potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decât cel stabilit ca urmare a modalităţii de calcul utilizată în luna martie 2017.

“Pentru că foarte mulţi oameni au încredere în mine, iar acest lucru m-a dus în Parlamentul României, mă implic şi sunt foarte activ. Susţin programul de guvernare, care a pus în aplicare o serie de lucruri benefice pentru cetăţeni. Sunt alături de foştii mei colegi şi îi voi susţine ori de câte ori va fi necesar. Am convingerea că prin aceste modificări, poliţiştii vor fi motivaţi, vor da dovadă de mai mult respect şi vor fi mai aproape de cetăţeni, iar instituţiile statului vor începe să intre în normalitatea de a lucra în folosul cetăţeanului. Ele sunt cele care trebuie să protejeze fiecare om în parte şi pe toţi echitabil, în acelaşi timp”, a declarat deputatul Eugen Neaţă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...