Administraţie

Cei interesaţi pot depune solicitările la Primăria Slatina

Proiecte pentru finanţare nerambursabilă

Primăria municipiului şi Consiliul Local Slatina anunţă deschiderea sesiunii de participare pentru depunerea de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Proiectele pot fi depuse de către persoane fizice şi juridice fără scop patrimonial, asociaţii şi fundaţii, în următoarele domenii: cultură, sport, educaţie, culte religioase, învăţământ, sănătate etc.

Programele şi proiectele trebuie să fie de interes public local şi să promoveze/adauge identitate imaginii municipiului Slatina.

Ultima zi pentru depunerea proiectelor: 19 mai, ora 16.30, la registratura Primăriei municipiului Slatina. Informaţii suplimentare în acest sens, inclusiv regulamentul de participare, pot fi aflate pe site-ul Primăriei municipiului Slatina - www.primariaslatina.ro, secţiunea ”Informaţii de interes public”.

Suma aprobată şi prevăzută în bugetul autohton pe acest an pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes public local este de 700.000 de lei.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...