Administraţie

Paşi importanţi pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă activă pentru Centrul de Recuperare de la Măciuca!

În contextul preocupărilor permanente privind protecţia, asistenţa socială şi sprijinirea persoanelor cu handicap şi a celor aflate în dificultate, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a iniţiat demersurile pentru elaborarea documentaţiei tehnico - economice în vederea obţinerii finanţării obiectivului de investiţii „Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca, judeţul Vâlcea”.

În prezent, Centrul de Recuperare Măciuca funcţionează în clădiri asupra cărora s-au efectuat doar lucrări de întreţinere curentă pentru a se asigura condiţiile minimale realizării serviciilor de reabilitare şi recuperare a beneficiarilor. Consiliul Judeţean Vâlcea va depune o cerere de finanţare care vizează „Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice.

“Prin proiectul menţionat ne-am propus efectuarea unor lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă, de reabilitare termică a tuturor imobilelor aferente, de schimbare a învelitorii cu consolidarea şarpantei şi realizarea izolaţiei termice la acoperiş, precum şi realizarea unor lucrări conexe şi achiziţii de echipamente şi dotări. Dată fiind importanţa sprijinirii şi îmbunătăţirii calităţii vieţii grupurilor dezavantajate, proiectul «Consolidarea şi reabilitarea energetică a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca, judeţul Vâlcea» reprezintă doar o primă etapă din strategia noastră privind realizarea unui sistem performant de protecţie şi asistenţă socială”, a declarat Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...