Administraţie

Consiliul Judeţean Vâlcea a efectuat recepţia finală a investiţei de retehnologizare a cazanului nr. 7 din CET Govora

Consiliul Judeţean Vâlcea a avut în implementare, prin axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”.

Unul dintre cele trei contracte de lucrări, aferente proiectului, este Contractul de lucrări “Implementare proiect arzătoare NOx şi reparaţii cazan 7 din CET Govora”, încheiat cu asocierea Energoutil Contact SA – SCAM Management SRL – Contest SA.

Contractul a avut ca obiect principal proiectarea şi implementarea măsurilor necesare pentru reducerea emisiilor de NOx la cazanul nr. 7 din CET Govora. De asemenea, în cadrul acestui contract, au fost prevăzute şi verificarea structurii de susţinere a cazanului, anumite lucrări de reparaţii, precum şi retehnologizarea instalaţiei de automatizare a cazanului nr. 7.

Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de investitor, a organizat, joi, 6 aprilie, recepţia finală a acestei investiţii, deosebit de importantă pentru asigurarea continuităţii serviciului de termoficare urbană, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

“Mă bucur că lucrurile au decurs conform graficelor, iar finalizarea lucrărilor s-a realizat cu respectarea termenului contractual şi cu dovedirea tuturor parametrilor de performanţă prevăzuţi în contract. În aceste condiţii, darea în exploatare a cazanului nr. 7, retehnologizat, reprezintă un succes deosebit pentru toate părţile implicate în derularea acestui contract, dar şi o premisă importantă pentru operatorul CET Govora de a obţine Autorizaţia integrată de Mediu pentru cazanul nr. 7, care asigură producerea agentului termic furnizat municipiului Râmnicu Vâlcea”, a declarat Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...