Sub Lupă

Primarul comunei vâlcene Roşiile, în incompatibilitate

Diaconu Constantin Doru, actual primar şi fost viceprimar al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, a fost găsit în incompatibilitate de către inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul primarului comunei vâlcene Roşiile. Acesta a deţinut, în perioada 27 iunie 2012 – 24 martie 2015, simultan funcţia de viceprimar şi pe cea de administrator al SC Ademivil SRL.

În perioada 27 iunie 2012 – 24 martie 2015, actualul primar din comuna vâlceană Roşiile a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi pe cea de administrator al S.C. Ademivil S.R.L., încălcând astfel prevederile legale ale art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

Legea nr. 161/2003, art. 87, alin. (1) lit. d) şi g):
“Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] lit.g) calitatea de comerciant persoană fizică”.

Diaconu Constantin Doru a fost informat de ANI despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...