Politică

Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului în domeniul public local, promovat de deputatul Eugen Neaţă

Un număr important de autorităţi ale administraţiei publice locale au solicitat, în ultima perioadă, găsirea unor soluţii legale, pentru a putea demonstra că deţin sub orice formă terenuri aflate în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” (terenuri aflate în albiile de râuri), pentru a putea realiza proiecte publice de infrastructură pe ape sau în legătură cu apele (în cele mai multe cazuri poduri), finanţate din fonduri europene.

Este cunoscut faptul că bunurile care sunt solicitate fac parte din categoria bunurilor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţia României, republicată, potrivit căruia bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.

Aceste probleme au efecte negative asupra absorbţiei fondurilor europene şi este necesară o reglementare expresă în acest sens.

Ca urmare, singura soluţie ar fi elaborarea unui proiect de lege prin care să se transfere acele bunuri din domeniul public al statului în domeniul public local, pentru realizarea proiectelor de infrastructură publică.

“Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, am promovat împreună cu alţi parlamentari şi cu colega mea, deputat Daniela Oteşanu, un proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale «Apele Române» în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora”, a declarat deputatul PSD Eugen Neaţă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...