Opinii

 

Ştire incredibilă: contractele de credit nu mai sunt titluri executorii

Contractele de credit nu mai sunt titluri executorii, începând de astăzi, atrage atenţia avocatul Coltuc, care ne-a spus că acest lucru este prevăzut în legea ce modifică textul Codului de procedură civilă

Legea 17/2017 de aprobare a OUG 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă modifică articolul 641 din cod, după cum urmează: "Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice, în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă".

Iniţial, articolul 641 din Codul de procedură civilă sublinia: "Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă".

În acest moment, contractele de credit nu sunt înscrise în niciun registru public, iar în lipsa unui astfel de registru ele nu mai pot fi titluri executorii. Atenţie, nu trebuie să confundăm contractele de credit cu cele de ipotecă. Contractele de ipotecă mobiliară şi cele imobiliare sunt înregistrate în Arhiva Electronică şi, respectiv, la Cartea Funciară. Însă, dacă băncile vor încerca să execute valori în baza contractelor de ipotecă, atunci se va putea executa doar ipoteca şi, mai mult decât atât, doar valoarea ce reiese în urma reevaluării ipotecii.

Contractele de credit nu sunt înregistrate nicăieri, iar acestea nu mai pot fi titluri executorii. De aceea, din acest moment, nu mai pot fi demarate proceduri de executare în baza contractelor de credit. În caz contrar, ele vor fi nule de drept. În opinia specialistului, variantele sunt două - să fie publicate toate contractele de credit într-un astfel de registru sau să se meargă în instanţă pentru executare.

Legea este valabilă pentru executările viitoare sau în curs, inclusiv în cazul contractelor deja existente, ne-a mai spus domnia sa, adăugând că norma este una de procedură şi are aplicabilitate imediată.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...