Pe Scurt

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea la 28.02.2017

La sfârşitul lunii februarie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 4,84%, mai mică cu 0,04 pp faţă de luna anterioară.

Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii februarie 2017 a fost de 8.010 persoane. Din totalul şomerilor înregistraţi, un număr de 3.644 erau femei.

La sfârşitul lunii februarie 2017, din totalul şomerilor înregistraţi, 2.992 persoane au fost indemnizate şi 5.018 neindemnizate.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii februarie 2017 se prezintă astfel: 2.937 persoane provin din mediul urban şi 5.073 persoane provin din mediul rural.

Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2.373 persoane.

În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel:
- ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele fără studii, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (60%);
- persoanele cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 35% din totalul şomerilor înregistraţi;
- persoanele cu nivel de instruire universitar reprezintă 5% din numărul total de şomeri înregistraţi.

În luna februarie 2017, s-au încadrat 291 persoane din rândul şomerilor înregistraţi.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...