Opinii

 

În 2017, românii care obţin venituri în străinătate au anumite obligaţii

Persoanele fizice care au obţinut în 2016 venituri în afara României sunt obligate să le declare Fiscului, pentru impozitare, până spre sfârşitul lunii mai 2017, conform legislaţiei în vigoare. Raportarea se face prin intermediul formularului 201 şi, în caz de nedepunere, contribuabilii riscă să fie sancţionaţi cu până la 500 de lei. Este vorba, mai precis, atât de cei care stau în România şi obţin bani din străinătate, cât şi de cei care, deşi stau în străinătate şi obţin bani acolo, vin des în România.

Dacă au obţinut venituri în străinătate în anul 2016, românii sunt obligaţi să le declare la unităţile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) până la data de 25 mai 2017, aşa cum se arată în articolul 130 al Codului Fiscal. Raportarea se face cu ajutorul formularului 201 şi este pentru impozitarea în România a banilor obţinuţi în alte ţări.

Astfel, vizate sunt, în principal, persoanele fizice care stau în România şi au obţinut venituri în străinătate şi persoanele fizice care stau în străinătate, obţin venituri acolo şi vin des în România. Concret, depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate” trebuie să fie făcută de:
- persoanele fizice rezidente române, care au domiciliul în România, pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;
- persoanele fizice nerezidente al căror centru al intereselor vitale este amplasat în România (cu alte cuvinte, în România este locul de care relaţiile personale şi economice ale persoanei în cauză sunt mai apropiate);
- persoanele fizice nerezidente prezente în România pentru o perioadă sau mai multe ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic 2016.

Important! Nedepunerea la termen a formularului 201 este considerată, potrivit Codului de procedură fiscală, contravenţie. Prin urmare, persoanele care sunt obligate să depună declaraţia şi care depăşesc termenul-limită stabilit pentru 25 mai 2017 riscă să fie amendate cu o sumă cuprinsă între 50 şi 500 de lei.

Ce fel de venituri trebuie declarate

Formularul fiscal 201 sau, mai exact, „Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate”, este reglementat de Ordinul ANAF nr. 3.695/2016. Actul normativ detaliază ce fel de venituri obţinute în străinătate trebuie să declare românii până spre sfârşitul lunii mai 2017. Concret, veniturile realizate în străinătate, ce sunt supuse impozitării în România, sunt, în principal, următoarele:
- din profesii liberale;
- din activităţi de producţie, comerţ şi prestări de servicii;
- din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (adică drepturi de autor);
- din cedarea folosinţei bunurilor (adică închirierea terenurilor, caselor, maşinilor etc.);
- din activităţi agricole, piscicultură şi silvicultură;
- cele sub formă de dividende şi dobânzi;
- din premii;
- din jocuri de noroc;
- din pensii.

Veniturile salariale obţinute în străinătate şi plătite de un angajator din statul respectiv (adică nerezident în România) nu se impozitează în România, astfel că nu se impune declararea lor prin intermediul formularului 201. În rest, veniturile trebuie declarate pentru fiecare ţară-sursă şi pentru fiecare categorie de venit.

„Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate” trebuie completată, aşa cum se arată în ordinul ANAF amintit, în dublu exemplar. Originalul trebuie depus la organul fiscal central în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal declarantul, iar copia este păstrată de cel din urmă. Referitor la depunerea efectivă, formularul 201, în format tipărit, se depune fie direct la registratura organului fiscal, fie prin poştă (scrisoare recomandată cu confirmare de primire), fie online. Completarea formularului fiscal se poate face cu ajutorul programului de asistenţă de aici.

Ulterior, Fiscul emite şi comunică persoanelor fizice o decizie de impunere prin care este stabilită suma ce trebuie plătită ca impozit pe veniturile din străinătate în anul 2016. Documentul conţine toate informaţiile necesare efectuării plăţii.

Important! Potrivit ordinului citat, data depunerii declaraţiei 201 este considerată data înregistrării acesteia la Fisc sau data depunerii la poştă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...