Opinii

 

Ce trebuie să ştiu dacă vreau să dau afară un chiriaş

Evacuarea unui chiriaş de către locator se poate face, în principiu, numai în baza unui anumit document oficial, potrivit legislaţiei civile. Desigur, regula nu prea se mai poate aplica în lipsa unui contract între părţi.

Locatorul poate da afară din casă un chiriaş numai dacă obţine în instanţă dreptul de a-l evacua. Totuşi, există şi o prevedere care lasă o „portiţă” reglementării prin lege a unor alte situaţii.

„Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriaşului se face în baza unei hotărâri judecătoreşti”, dispune, mai exact, Codul Civil.

Într-o asemenea situaţie, chiriaşul trebuie să plătească chiria până la momentul la care pleacă din casă. Plus că, dacă a provocat daune locatorului, este obligat să le repare în acelaşi termen.

„Chiriaşul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată”, scrie în actul normativ.

Cu toate acestea, regula evacuării în baza hotărârii judecătoreşti este inutilă în cazurile în care locatorul şi chiriaşul n-au încheiat un contract de închiriere, ci doar au o simplă înţelegere verbală.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...