Economic

Oltchim SA, în primele trei societăţi din ţară care au generat datorii mai mari de 90 de zile

Profit artificial raportat de Oltchim SA în 2015

Profitul artificial raportat în 2015 de combinatul chimic vâlcean a rezultat din ştergerea datoriilor companiei aflată în insolvenţă, activitatea curentă a societăţii generând în realitate o pierdere de aproximativ 41 de milioane lei

La finalul anului 2015, un număr de 1.143 de companii cu capital majoritar de stat au raportat situaţii financiare la Ministerul Finanţelor Publice, majoritatea fiind organizate ca societăţi comerciale şi regii autonome, înregistrând venituri totale de circa 48,57 mld. lei.

Datoriile companiilor de stat reprezintă aproape jumătate din cifra de afaceri realizată de acestea. Cele 1.143 de companii cu capital majoritar de stat, societăţi comerciale sau regii autonome, aveau, la finele anului 2015, datorii mai mari de 90 de zile, care se ridicau la 21,226 miliarde de lei. Suma reprezintă 43,7% din cifra de afaceri totală pe care au realizat-o aceste firme în 2015, sumă care s-a ridicat la 48,57 miliarde de lei, conform ultimelor bilanţuri depuse la Ministerul Finanţelor.

“Un risc potenţial pe termen mediu la adresa sustenabilităţii fiscal-bugetare este reprezentat de acumularea de pierderi şi de arierate în sectorul întreprinderilor şi companiilor în care statul este acţionar majoritar, deoarece, în cazul în care acestea nu vor reuşi să îşi eficientizeze activitatea, Guvernul va fi obligat în final să intervină cu resurse publice, ceea ce poate conduce la o deteriorare a situaţiei finanţelor publice, respectiv creşterea deficitului bugetar”, se arată în analiza performanţei economico-financiare a companiilor de stat din România în anul 2015 realizată de Consiliul Fiscal.

Conform Ministerului Finanţelor Publice, arieratele companiilor de stat reprezintă plăţi întârziate către bănci, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, furnizori şi alţi creditori cu mai mult de 30 zile faţă de termenele contractuale sau legale ce generează obligaţii de plată. Este de remarcat faptul că începând cu anul 2000, reducerea arieratelor companiilor de stat a reprezentat o preocupare constantă a Guvernului, companiile de stat fiind atent monitorizate, inclusiv în cadrul acordurilor încheiate cu instituţiile financiare internaţionale. Totuşi ritmul de diminuare a acestora a fost deseori unul lent, ţintele asumate fiind ratate în mai multe rânduri.

În ceea ce priveşte profitabilitatea companiilor de stat, apreciată prin prisma nivelului profitului brut obţinut, aceasta se situează aparent la maximul perioadei, indicatorul atingând în anul 2015 un nivel de 4.890 mil. lei. Însă, această evoluţie trebuie analizată obligatoriu în contextul situaţiei speciale înregistrate de S.C. Oltchim S.A. Astfel, această companie a înregistrat un profit net de 2.329,78 mil. lei, reprezentând 47,64% din profitul brut total înregistrat de întreprinderile de stat. Profitul raportat în 2015 de S.C. Oltchim S.A. a rezultat din ştergerea datoriilor companiei aflată în insolvenţă, potrivit planului de reorganizare, activitatea curentă a societăţii generând în realitate o pierdere de aproximativ 41 de milioane lei. Astfel, profitul total obţinut a fost unul contabil care nu a rezultat din activitatea de bază a companiei şi nu a avut vreun impact asupra fluxurilor de încasări. Dacă din profitul total al companiilor de stat scădem profitul artificial înregistrat de S.C. Oltchim S.A. ca urmare a ştergerii unei părţi însemnate a datoriilor, observăm că profitul brut al acestora înregistrează de fapt o scădere în anul 2015 (ajungând la aproximativ 2.560 mil. lei) faţă de anul anterior (când a atins valoarea de 3.568 mil. lei), fiind foarte aproape de valoarea din anul 2013. În aceste condiţii, este oportună excluderea profitului scriptic înregistrat de această companie din analiza detaliată care urmează pentru a obţine rezultate nedistorsionate. Chiar şi excluzând influenţa acestui factor se poate aprecia că profitabilitatea companiilor de stat la nivel agregat a cunoscut o îmbunătăţire în perioada 2013-2015, înregistrându-se niveluri net superioare comparativ cu intervalul 2007-2012.

Profitul raportat în 2015 de S.C. Oltchim S.A. a rezultat din ştergerea datoriilor companiei aflată în insolvenţă. Profitul de 2.371 de milioane lei raportat de Oltchim este rezultat brut scriptic determinat de anularea datoriilor, în principal a creanţelor chirografare ca urmare a confirmării Planului de reorganizare de către judecătorul sindic prin Sentinţa nr. 892/22.04.2015, pronunţată în dosarul de insolvenţă nr. 887/90/2013 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea. În conformitate cu prevederile din Legea Insolvenţei şi Codul Fiscal, anularea de datorii reprezintă venit scriptic al perioadei, care influenţează rezultatul înregistrat.

Creşterea economică, frânată şi de Oltchim

Furnizorii au ocupat locul al doilea în rândul creditorilor companiilor de stat în anul 2015, suma datorată către aceştia fiind de 7,7 miliarde de lei (1,1% din PIB).

“Dincolo de consecinţele fiscal-bugetare directe pe care le generează arieratele companiilor de stat – prin privarea bugetului general consolidat de veniturile datorate, acumularea de plăţi restante către sectorul privat este de natură să creeze acestuia din urmă probleme de lichiditate şi să frâneze creşterea economică”, se arată într-un raport al Consiliului Fiscal.

Primele 10 companii de stat ierarhizate din punct de vedere al plăţilor restante pe total economie însumează peste 62,9% din totalul arieratelor companiilor de stat, acestea fiind concentrate în special în sectoarele: minier, distribuţia de energie termică şi cel al industriei chimice. Ca şi în anii precedenţi primele trei societăţi din top sunt Compania Naţională a Huilei, RADET Bucureşti şi S.C. Oltchim S.A. care, cumulat au plăţi restante care reprezintă peste 71% din totalul arieratelor Top 10, respectiv 45% din totalul arieratelor înregistrate de sectorul de stat în anul 2015. Primele 10 companii din topul rău-platnicilor au acumulat la finele anului 2015 circa 72% din totalul arieratelor companiilor de stat către bugetul general consolidat, detaşându-se Compania Naţională a Huilei cu peste 60% din datoriile Top 10, respectiv o pondere de 23% din total arierate la nivelul companiilor de stat.

Cea mai mare parte a arieratelor companiilor de stat în anul 2015 au fost către bugetul general consolidat (48% din total arierate, iar din acestea 55% sunt către bugetul de asigurări sociale), urmate de arieratele către furnizori (cu o pondere de 36% din total arierate, din care 74% plăţi întârziate mai mult de 1 an de zile), în timp ce companiile private au acumulat arierate în cea mai mare parte către furnizori (50% din total arierate, din care 61% plăţi întârziate mai mult de 1 an de zile), şi, respectiv, o pondere de 22% a arieratelor către bugetul general consolidat.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...