Actualitate

Angajatorii care fac disponibilizări colective sunt obligaţi să înştiinţeze AJOFM Vâlcea cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere

AJOFM VÂLCEA aduce la cunoştinţa angajatorilor din judeţul Vâlcea unele obligaţii prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:

- angajatorii care fac disponibilizări colective sunt obligaţi să înştiinţeze AJOFM Vâlcea cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere (art. 50 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 actualizată);
- angajatorii au obligaţia de a transmite la AJOFM Vâlcea în termen de cinci zile de la crearea sau vacantarea unui loc de muncă, anexa nr. 1a (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 actualizată);
- angajatorii au obligaţia de a transmite la AJOFM Vâlcea în termen de 24 de ore de la ocuparea unui loc de muncă, anexa nr. 1 b (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 actualizată).

Anexele nr. 1a şi 1b se găsesc pe site-ul agenţiei: www.valcea.anofm.ro.

- angajatorii sunt obligaţi să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (art. 21 din Legea nr. 76/2002 actualizată);
- angajatorii trebuie să menţină raporturile de muncă ale persoanelor care fac obiectul subvenţiilor, conform prevederilor din convenţie (art 80 – 85 din Legea nr. 76/2002 actualizată);
- angajatorii, furnizorii de servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi sau furnizorii de servicii de formare profesională autorizaţi trebuie să îndeplinească toate obligaţiile asumate prin convenţiile sau contractele încheiate cu AJOFM Vâlcea (art. 55, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 actualizată şi art. 8 din H.G nr. 277/21.03.2002 (actualizată) privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă).

Important pentru evitarea debitelor: angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizatie de şomaj cât şi persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, au obligaţia, conform art. 41 din Legea nr. 76/2002 actualizată, de a anunţa în termen de 3 zile orice modificare a condiţiilor care au condus la modificarea drepturilor (obţin venituri salariale în baza unui raport de muncă/raport de serviciu, realizează venituri mai mari de 6.000 lei/an – respectiv 500 lei/lună din activităţi economice, exercitarea profesiilor liberale, ca zilieri, închirieri, realizează venituri impozabile).

Menţionăm că organele de control din cadrul instituţiei noastre verifică respectarea acestor obligaţii, conform prevederilor art. 7 din Ord. nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a măsurilor asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea celor de mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 3.000 lei şi 20.000 lei conform art. 114 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.17^3 din H.G. nr. 277 din 21 martie 2002 (actualizată) privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

Informaţii suplimentare: la sediul AJOFM Vâlcea din Rm. Vâlcea, str. Dacia nr. 8, et. II-III, jud. Vâlcea şi la telefon 0250735608.

Ion Marius NAFLIU, DIRECTOR EXECUTIV

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...