Opinii

 

Noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA

Potrivit noilor prevederi, anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA se efectuează la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în cazul în care persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitatea economică.

Cu alte cuvinte, nimic nou aici: prevederea este identică cu cea regăsită în Ordinul ANAF nr. 2393/2016, abrogat prin actul normativ publicat în Monitor.

În ceea ce priveşte contribuabilii ce au solicitat deja înregistrarea în scopuri de TVA, prin depunerea formularului 088, acestora le va fi aplicabilă procedura în vigoare la data solicitării (momentul depunerii declaraţiei 088).

În schimb, persoanelor impozabile care nu au depus formularul 088 până la intrarea în vigoare a noului act (1 februarie), li se vor aplica noile prevederi, incluse în Ordinul ANAF nr. 650/2016.

Mai exact, entităţile care depăşesc plafonul de 220.000 de lei pentru cifra de afaceri, prevăzut în Codul Fiscal, şi care vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA trebuie ca, în aceeaşi zi cu depunerea la Registrul Comerţului a cererii de înmatriculare, să depună la organul fiscal competent o cerere de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv formularul 010.

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA, neschimbate

Potrivit documentului apărut azi, criteriile în funcţie de care se va condiţiona înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

- persoana impozabilă să nu se afle în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora - pentru asta, contribuabilul va depune o declaraţie pe propria răspundere;

- asociaţii şi/sau administratorii entităţii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA să nu aibă înscrise în cazierul fiscal infracţiuni;

- evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA.

Concret, textul de lege este acelaşi, criteriile pentru condiţionarea în scopuri de TVA şi, implicit, obţinerea codului de TVA fiind neschimbate.

Mai precis, pe lângă eliminarea sintagmei "formularul 088", "restul e cuvânt cu cuvânt textul acestuia (Ordinul ANAF 2393/2016, abrogat astăzi - n. red.). La virgulă! Aceeaşi netransparenţă la criteriile de evaluare în funcţie de care eşti încadrat la risc scăzut, mediu sau ridicat", a spus Cornel Grama, citat de HotNews.ro.

Conform procedurii, persoanele impozabile vor fi încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut. Potrivit lui Adrian Benţa, înregistrarea în scopuri de TVA va fi acordată imediat contribuabililor încadraţi în grupul de risc scăzut, în timp ce persoanele impozabile încadrate în grupe de risc mediu şi ridicat vor fi notificate de către Fisc, iar reprezentanţii acestora vor fi invitaţi să îşi expună punctul de vedere.

Prin urmare, Cornel Grama atrage atenţia că toate firmele din ţară sunt catalogate din start cu grad de risc de către Fisc, iar consultantul se întreabă de ce, în opinia ANAF, nu există nici măcar o firmă care să nu prezinte risc fiscal.

Odată depusă documentaţia de mai sus, aceasta va fi verificată de compartimentul de specialitate din cadrul Fiscului, care va notifica persoana impozabilă, în cazul în care documentaţia trebuie completată, în cel mult trei zile de la depunerea actelor. Mai departe, contribuabilul va trebui să transmită Fiscului documentele solicitate în termenul stabilit prin notificare, în caz contrar instituţia urmând să nu soluţioneze cererea.

Înregistrarea în scopuri de TVA rămâne la mâna inspectorilor Fiscului

Conform normelor în vigoare, dacă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA va îndeplini toate cerinţele, aceasta va fi supusă unei analize, ce se va finaliza prin emiterea unei decizii de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...