Opinii

 

Şomerii care îşi găsesc de lucru în altă localitate pot beneficia de o nouă primă pe 3 ani. Vezi detaliile

Şomerii care îşi găsesc de lucru în altă localitate pot beneficia de o nouă primă, cea de relocare, conform unui act normativ publicat astăzi în Monitorul Oficial. Concret, şomerii aflaţi în această situaţie pot să primească, la cerere, bani de chirie pentru o perioadă de trei ani.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial Partea I, nr. 62, moment de la care îşi produce efectele. Printre altele, actul normativ aduce completări Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Concret, şomerii care îşi găsesc de lucru într-o altă localitate, aflată la peste 50 km de localitatea de domiciliu/reşedinţă, pot primi maximum 900 de lei pe lună, timp de cel mult trei ani, dacă se menţin condiţiile pe toată această perioadă.

Este vorba despre o primă de relocare ce constă în 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie şi utilităţi, aceasta fiind plafonată la 900 de lei. Prima este neimpozabilă şi se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pentru a beneficia de aceşti bani, persoanele interesate trebuie să facă o cerere şi să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

- să fie înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; să se angajeze în baza unui contract de muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni; localitatea unde trebuie prestată munca să fie situată la mai mult de 50 de km faţă de localitatea de domiciliu sau de reşedinţă;

- să îşi schimbe domiciliul sau să îşi stabilească reşedinţa în localitatea (sau în localităţile învecinate) unde va lucra; să aibă venituri nete lunare mai mici de 5.000 lei/lună, realizate de solicitant în situaţia în care este persoană singură sau împreună cu familia acestuia;

- să nu aibă locuinţă de serviciu (sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei) asigurată de angajator sau de stat.

Important de ştiut este că beneficiarii primei de relocare sunt obligaţi să restuie banii primiţi dacă într-o perioadă de 12 luni de la angajare revin la vechiul domiciliu (sau la vechea reşedinţă). Totodată, banii trebuie daţi înapoi dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează:

- prin acordul părţilor;

- prin demisie sau printr-o notificare scrisă (la iniţiativa salariatului), în timpul perioadei de probă; ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate sau a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii; pentru motive care ţin de persoana salariatului, în cazul în care acesta a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate sau este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile.

Conform actului normativ, următoarele persoane nu pot primi prima de relocare:

- proprietarii unei alte locuinţe în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia;
- cei care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de prima de încadrare sau de instalare, în ultimele 36 de luni; cei care se încadrează la angajatori la care au mai lucrat în ultimii doi ani;
- cei care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori la care au mai lucrat în ultimii doi ani;
- cei pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată (la data încadrării în muncă, pe perioadă determinată de cel mult 12 luni) sau a încetat (la data încadrării în muncă, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni);
- absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi;
- absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Notă: Normele metodologie de aplicare a Legii nr. 76/2002 vor fi modificate în mod corespunzător, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, până pe 27 martie 2017.

Prima de relocare nu trebuie confundată cu prima de instalare

Prima de relocare se aseamănă cu prima de instalare reglementată deja de Legea şomajului prin faptul că ambele se pot acorda şomerilor care se angajează, pentru cel puţin 12 luni, la o firmă situată la o distanţă mai mare de 50 de km faţă de localitatea de domiciliu/reşedinţă.

Însă principala diferenţă vizează banii primiţi în baza primelor, plus că prima de instalare se acordă o singură dată. Astfel, dacă la prima de relocare vorbim de o sumă lunară de 75% din cheltuielile pentru locuire, dar nu mai mult de 900 de lei, prima de instalare se acordă o singură dată, iar cuantumul său este diferit, după cum urmează:

• 12.500 de lei, pentru persoana fără loc de muncă ce îşi schimbă domiciliul pentru a se angaja;
• 15.000 de lei, pentru persoana fără loc de muncă ce îşi schimbă domiciliul pentru a se angaja şi care este însoţită şi de membrii familiei.

Notă: Prima de relocare nu se poate cumula cu prima de instalare.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...