Actualitate

Împădurirea terenurilor degradate, în atenţia Prefecturii Vâlcea

Prefectul Radu Renga s-a întâlnit joi, 19.01.2017, cu reprezentanţi ai Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vâlcea, ai Direcţiei Silvice Vâlcea, precum şi ai Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea.

Împădurirea terenurilor degradate a fost principalul subiect dezbătut, având în vedere faptul că fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia, conform Legii nr. 100/2010, de a identifica, delimita şi constitui perimetrele de ameliorare.
În cadrul şedinţei, desfăşurată la sediul Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea, s-a subliniat faptul că pentru împădurirea terenurilor degradate, procedeele pe care acest proces le presupune se realizează de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Reprezentantul Guvernului în teritoriu a ţinut să aducă la cunoştinţa celor prezenţi că Ministerul Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate finanţează de la bugetul de stat şi din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică întocmirea documentaţiilor tehnic-economice, lucrările de împădurire şi de întreţinere a terenurilor degradate, precum şi paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv.

La finalul şedinţei, prefectul Radu Renga a menţionat că proprietarii care au terenuri în perimetrul de ameliorare îşi păstrează dreptul de proprietate atât în timpul, cât şi după efectuarea lucrărilor prevăzute în documentaţiile tehnico-economice legal aprobate.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...