Opinii

 

Vrei să fii administrator la o firmă? Iată ce condiţii trebuie să îndeplineşti

Fondatorii, administratorii şi cenzorii sunt “personajele” - cheie la înfiinţarea unei societăţi.

Tocmai de aceea legea prevede anumite condiţii legale obligatorii care trebuie respectate de către persoanele care sunt desemnate în aceste poziţii.

Verificarea îndeplinirii acestor condiţii se face, într-o primă fază, pe baza unor declaraţii pe propria răspundere, prin care persoanele respective certifică faptul că îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege. De multe ori, însă, cei numiţi în aceste poziţii nici nu îşi dau seama de implicaţiile semnării unor astfel de declaraţii şi consideră că acestea reprezintă o simplă formalitate. Trebuie ştiut însă că, în cazul în care fondatorii, administratorii sau cenzorii nu îndeplinesc cerinţele legale obligatorii, aceştia vor fi decăzuţi din drepturi şi există, totodată, riscul atragerii răspunderii penale a acestora, pentru “fals în declaraţii”, ca urmare a emiterii declaraţiilor menţionate mai sus.

Prin urmare, în cazul în care vi s-a propus o asemenea poziţie, ar fi recomandabil să vă asiguraţi că ştiţi ce semnaţi pe propria răspundere şi că îndepliniţi, într-adevăr, toate condiţiile legale, aşa cum aţi declarat.
Vedeţi în continuare, pe scurt, care sunt aceste condiţii.

1. Condiţia capacităţii juridice
Administratorii, fondatorii şi cenzorii unei societăţi cu răspundere limitată trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu, adică să poată să exercite drepturi şi să îşi asume obligaţii prin încheierea de acte juridice proprii, care pot fi acte de conservare, administrare, dar şi de dispoziţie. Prin urmare, nici măcar o capacitate restrânsă de exerciţiu nu este admisă pentru persoanele care deţin aceste calităţi, iar sancţiunea este drastică: actele unui administrator incapabil sunt lovite de nulitate absolută.

2. Condiţia onorabilităţii
Condiţia onorabilităţii nu este definită ca atare în Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, ci este reflectată de interdicţia legală explicită privind fondatorii, administratorii şi cenzorii unei societăţi cu răspundere limitată, de a nu fi fost condamnaţi pentru următoarele infracţiuni:
(i) gestiune frauduloasă
(ii) abuz de încredere
(iii) fals
(iv) uz de fals
(v) înşelăciune
(vi) delapidare
(vii) mărturie mincinoasă
(viii) dare sau luare de mită
(ix) infracţiuni prevăzute de Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
(x) infracţiunile prevăzute de art. 143–145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (infracţiunea de bancrută, gestiune frauduloasă, delapidare) sau
(xi) infracţiunile prevăzute de Legea 31/1990 privind societatea comercială.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...