Actualitate

Consiliul Judeţean Vâlcea susţine proiectul “ŞANSĂ PENTRU O NOUĂ VIAŢĂ” pentru persoanele cu dizabilităţi!

Pentru a veni în sprijinul persoanelor adulte cu dizabilităţi din judeţul nostru, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a supus aprobării consilierilor judeţeni, în şedinţa ordinară din 30 decembrie 2016, cofinanţarea proiectului ”ŞANSĂ PENTRU O NOUĂ VIAŢĂ” depus de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, în scopul obţinerii finanţării nerambursabile, în cadrul Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Proiectul vizează înfiinţarea a trei locuinţe protejate şi a unui centru de zi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi.

Cele 3 locuinţe protejate vor avea, fiecare, o capacitate de 6 locuri, iar centrul de zi, 30 de locuri şi vor oferi, pe lângă serviciile de tip rezidenţial, servicii de suport în scopul valorificării potenţialului recuperativ al beneficiarilor şi al integrării lor în comunitate.

În cadrul acestui Program de Interes Naţional, Guvernul României asigură o cofinanţare de 90% din valoarea eligibilă a proiectului, diferenţa de 10 procente fiind suportată de iniţiatori.

„Având în vedere că această propunere de proiect răspunde nevoilor persoanelor adulte cu dizabilităţi şi se înscrie în priorităţile de dezvoltare socio-economică ale judeţului nostru, consider că trebuie să facem un efort pentru a cofinanţa acest proiect, motiv pentru care am apelat la colegii mei, consilierii judeţeni, să susţină acest demers şi să fie de acord cu suportarea din bugetul judeţului a sumei de 115.762,5 lei, aferentă contribuţiei locale. Iar aceştia nu mi-au înşelat aşteptările şi au fost de acord cu asigurarea, din bugetul judeţului, a contribuţiei proprii de 10 % din valoarea proiectului, a cheltuielilor neeligibile ce vor fi identificate ulterior, precum şi a sustenabilităţii serviciilor sociale ce vor fi înfiinţate prin proiect, pentru o perioadă de 10 ani pentru locuinţele protejate şi, respectiv, de 5 ani în cazul centrului de zi. Nu ne rămâne decât să sperăm că proiectul va obţine finanţarea solicitată, pentru ca, în cel mai scurt timp, să demarăm implementarea propriu-zisă a acestuia”, a declarat Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliul Judeţean Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...