Inedit

Demersuri pentru modernizarea muzeului satului vâlcean!

Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a identificat o oportunitate de finanţare nerambursabilă pentru modernizarea Muzeului Satului Vâlcean, prin Programul Operaţional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Deoarece, în cadrul axei menţionate, sunt finanţate obiectivele care sunt incluse în patrimoniul UNESCO (atât din mediul urban cât şi rural), patrimoniul cultural naţional (din mediul urban şi rural) şi patrimoniul cultural local (din mediul urban), Muzeul Satului Vâlcean (monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, amplasat în mediul rural) nu este solicitant eligibil.

“Având în vedere că, la propunerea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, Muzeul Satului Vâlcean a fost încadrat ca monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, deşi este monument istoric de valoare naţională şi universală, ne aflăm în imposibilitatea de a accesa fondurile disponibile. Pentru îndreptarea erorii menţionate, am solicitat, oficial, directorului executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vâlcea, Florin Epure, să întreprindă, în regim de urgenţă, demersurile legale pentru iniţierea procedurii de schimbare a grupei de clasare a «Muzeului Satului Vâlcean». Prin urmare, doar după schimbarea grupei de clasare a muzeului vom putea relua diligenţele întreprinse pentru obţinerea de fonduri nerambursabile, cu care să modernizăm acest obiectiv”, a declarat Constantin Rădulescu, preşedinte Consiliul Judeţean Vâlcea.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...