Actualitate

Colegiul Energetic şi dimensiunile europene ale educaţiei

Calitatea educaţiei este dată de o transformare inovatoare, căutându-se în permanenţă o diversificare a funcţiilor şcolii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resurse pentru elevi şi părinţi, dar şi pentru ceilalţi membri ai comunităţii. Ritmul şi dinamismul dezvoltării poate izvorî din educaţie, aceasta având mijloacele şi forţa de a instrui şi educa generaţii active, bine înzestrate din punct de vedere intelectual, capabile să depăşească inerţia unui mediu social refractar, în care se resimt încă note accentuate de prejudecată şi discriminare.

În acest sens, cadrele didactice din Colegiul Energetic sunt în permanenta căutare a unor provocări care să determine formarea unor abilităţi de viaţă utile elevilor în contextul unei Europe ce devine casă pentru oricare dintre naţiunile ce o formează. Astfel, elevii claselor a XI-a B şi a XII-a B (profil automatizări), însoţiţi de doamnele profesor Mariana Marica (dir. adj.) şi Monica Popescu, au participat joi, 10 noiembrie 2016, la a VI-a ediţie a Salonului internaţional HERVEX. Dacă primele cinci ediţii s-au desfăşurat la Căciulata, cea de anul acesta fost găzduită de Hotelul Palace din Govora.
Obiectivele conferinţei din acest an le-au fost prezentate elevilor în cadrul unui workshop şi ele au vizat: dezvoltarea cercetării pneumaticii şi sistemelor hidraulice pentru IMM-uri; Promovarea mecatronicii, a energiilor regenerabile şi a transferului de tehnologie ca domenii de conducere, precum şi abordarea diverselor proiecte de cercetare în lumina acestor concepte; Identificarea de proiecte, împreună cu diverse companii din ţări ale Uniunii Europene; Prezentarea preocupărilor institutelor şi centrelor de cercetare din cadrul universităţilor tehnice în faţa diverselor unităţi de producţie din România, în scopul de a identifica subiecte care pot fi abordate în comun; Obţinerea de cunoştinţe despre inovaţiile tehnice ale companiilor internaţionale în domeniu.

Elevii Colegiului Energetic au aflat cu acest prilej că HERVEX este locul de întâlnire al inginerilor care îşi doresc să investească în viitorul lor. Expozanţii îşi prezintă produsele şi serviciile pentru factorii de decizie de inginerie, dar participă şi la sesiuni dedicate celor care caută soluţii la provocările în domeniul ingineriei de astăzi. Participanţi sunt ingineri, designeri, manageri implicaţi în proiectarea, instalarea, întreţinerea sau repararea maşinilor şi echipamentelor alimentate de sisteme de alimentare cu fluid (hidraulice si pneumatice) pentru o gamă largă de pieţe, cum ar fi construcţiile, agricultura, industria prelucrătoare, minerit, cherestea, alte tipuri de echipamente grele, de prelucrare a produselor alimentare şi industriade ambalare, precum şi operaţiunile de întreţinere, reparaţii şi plante. Dimensiunea europeană a educaţiei este reflectarea unei realităţi care exercită presiuni, determinându-ne să întreprindem măsuri pentru a-i sprijini pe tineri să găsească modalităţi de răspuns la provocările lumii contemporane.

Proiectele ERASMUS + au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale. În perioada 4-6 noiembrie s-a desfăşurat la Paris reuniunea transnaţională din cadrul proiectului Erasmus +: “Present pour le Futur: proteger un espace naturel dans nos regions touristiques” (2016- 1-FR01-KA219-024036_3). La aceasta activitate au participat prof. Carmen Diaconescu şi Ana-Maria Udrescu. Discuţiile au vizat stabilirea datele de desfăşurare a mobilităţilor, chestiuni cu privire la numărul, cazarea şi transportul elevilor, precum şi reguli comune ce vor fi puse în practică de-a lungul mobilităţilor, calendarul activităţilor, stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare partener în vederea realizării tuturor produselor finale, precizate în formularul de aplicaţie, precizarea clară a modalităţilor de comunicare în timpul proiectului, modul de constituire al grupurilor transnaţionale.
Prof. Mariana Marica
Prof. dr. Ana-Maria Udrescu

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...