Opinii

 

Cum îşi vâră coada d-na ANISIE în ocuparea unor funcţii de conducere din educaţie

Motto: „Primul simptom al prostiei este lipsa totală a ruşinii.”
Sigmund Freud

.................

Dacă teritoriul României ar fi fost administrat ca o feudă al cărei proprietar medieval avea drept de viaţă şi de moarte asupra „supuşilor” săi, inclusiv dreptul primei nopţi şi pe cel al tuturor nopţilor de după,
dacă colţul ăsta de lume s-ar fi rătăcit de civilizaţie şi de avatarurile acesteia, rămânând pe undeva pe la coada unor rase autohtone de bovine, caprine, suine şi tâmpine,
dacă rupţi astfel de tot ce înseamnă norme şi principii ale lumii civilizate, ne-am fi aflat în situaţia de a redescoperi roata, apa, capra şi varza, prostia şi lenea, beţia şi hoţia etc.,
tot nu cred că ar fi încercat altcineva să facă ceea ce a făcut d-na ANISIE MONICA CRISTINA, secretar de stat pentru învăţământul preuniversitar. Adică, să numească într-o funcţie de mare răspundere din învăţământ o... politrucă, aflată pe... ducă!
Vreau să cred că ceea ce am scris mai sus reprezintă doar un exerciţiu de retorică, deşi ştiu că nu este aşa. Pentru că din lumea aia kafkiană doar creionată (dea)supra, am sperat că o să începem să ieşim, mai ales după grozăvia din clubul #COLECTIV. După formarea guvernului de „tehnocraţi”, de la care ne-m aşteptat să facă lucrurile altfel decât le făceau... politicienii! Speranţă care, cel puţin în ce o priveşte pe d-na ANISIE, nu a însemnat altceva decât aşteptări zadarnice şi deziluzii crunte. Lucruri ştiute de toată lumea şi care nu mai au nevoie de niciun exemplu.
Vestea numirii de către dânsa a d-nei ENE GABRIELA ANA în funcţia de inspector şcolar general adjunct al I.Ş.J. Vâlcea a determinat reacţii dintre cele mai diverse: unii au întâmpinat-o cu hohote de râs, alţii cu multă şi justificată îngrijorare. Şi unii şi alţii realizând că numirea acesteia prin „detaşare în interesul învăţământului” nu va rezolva problemele curente sau pe cele sistemice care afectează învăţământul vâlcean. Cine ştie de ce a făcut-o d-na ministru secretar de stat!? Poate mai avea ceva de întors/plătit pentru desele vizite şi cazări în judeţ (la Căciulata, în apartamentul din sediul inspectoratului şcolar etc.), în perioada în care la cârma învăţământului vâlcean se afla credincioasa matroază ENE.
Încredinţarea unei asemenea responsabilităţi unei persoane care a împlinit cam de multişor vârsta standard de pensionare (fiind născută la 25.X.1955, celor 60 de ani împliniţi la 25.X.2015, conform normei în vigoare, i s-au adăugat încă trei luni de activitate profesională) şi care, în momentul numirii, se mai afla în sistem doar datorită efectelor legii (care-i oferea posibilitatea să rămână în activitate până la sfârşitul anului şcolar 2015/2016), a fost un blam pentru întregul corp profesoral vâlcean. Care avea şi are suficiente argumente profesionale pentru a oferi o multitudine de soluţii viabile pentru ocuparea acestui post.
Emiterea unui ordin în numele ministrului educaţiei, neasumat însă prin semnătură de către acesta - cum este şi cazul OMECŞ nr. 4.278/22.06.2016, prin care a fost numită d-na ENE GABRIELA ANA - act asumat prin semnătură doar de către d-na ANISIE, nu avea darul să limpezească apele tulburi ale acestei numiri. Dimpotrivă.
Şi iată de ce. Prin art. 1 alin. (1) al ordinului, respectiva persoană „este numită, prin detaşare în interesul învăţământului,... până la organizarea concursului... şi i se asigură catedra pe care este titulară”! Asta-i chiar că-i tare! Adică, miercuri, 22 iunie a.c., detaşezi „în interesul învăţământului” un salariat, care exact peste două zile urma să-şi înceteze oficial activitatea profesională (odată cu începutul vacanţei de vară de către elevii colegiului a cărei profesoară titulară era, C.N. „Al. Lahovari” din Râmnicu Vâlcea) şi trebuia să intre într-un ultim şi binemeritat concediu legal de odihnă, de 62 de zile calendaristice, după o îndelungată activitate didactică.
Cum şi cui să-i mai rezervi catedra (la care să se poată întoarce după „încetarea detaşării” în funcţia de control), când d-na în discuţie nu mai avea legal drum înapoi!? Când, în acele ultime zile de şcoală, colectivul didactic din care a făcut parte îi pregătise o meritată festivitate de retragere la... pensie!? Pe care, cu graţia-i binecunoscută, ştiind ce surpriză... ministerială îi rezerva ziua de mâine, d-na ENE a fentat-o, invocând motivul pueril că are altceva de făcut!?
Să înţelegem că d-na Anisie va deconta din veniturile personale contravaloarea drepturilor băneşti care i-au fost plătite d-nei ENE de la bugetul de stat, ca indemnizaţie aferentă concediului de odihnă neefectuat integral în anul şcolar 2015/2016!?
De ce să-i fie plătit de la buget!? Pentru că nu bugetul a făcut-o inspector şcolar general adjunct pe d-na ENE! Atunci când a decis să semneze în locul ministrului ordinul de numire, d-na Anisie ar fi trebuit să ia în calcul şi această eventualitate. Că doar nu se terminaseră „tehnocraţii”/ politrucii din preuniversitarul vâlcean pe care-i ştia, ca să fie nevoită să salveze onoarea breslei numind-o tot pe d-na ENE ca inspector şcolar general adjunct!
Scurt pe doi: avem o lege, Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în vigoare de aproape 6 ani, care reglementează şi acest domeniu. În care, la art. 9, s-a prevăzut că funcţiile de conducere, de îndrumare şi control pot fi ocupate „prin detaşare în interesul învăţământului” doar „până la formarea corpului naţional de experţi (în management educaţional, n.n., corp de experţi constituit încă din primăvara anului 2012!)”, ocuparea acestora putându-se face doar prin numire „de ministrul educaţiei..., pe baza unui concurs public” (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 259 alin. (1)). Cu toate acestea, Ministerul Educaţiei a ignorat/încălcat cu nonşalanţă prevederile legale. În dispreţul legii, ocupanţii acestor funcţii au continuat să fie numiţi din rândul unei caste de privilegiaţi ai politicienilor locali, iar nu din rândul puţinilor profesionişti care mai supravieţuiesc în sistemul educaţional preuniversitar.
Referitor la prevederile legale specifice domeniului educaţional privind pensionarea personalului didactic (art. 284 din Legea educaţiei naţionale), considerăm că d-na ENE Gabriela Ana nu se mai încadra în niciuna dintre situaţiile prezentate la alin. (6)-(7) ale acestui articol. Deoarece, după împlinirea vârstei standard de pensionare, nu a solicitat menţinerea ca titular în funcţia didactică de predare pe care o ocupa ca titular (conform dispoziţiilor alin. (6)), iar în momentul numirii sale nu se afla sub incidenţa dispoziţiilor alin. (8) din lege, pentru a mai putea fi numită „prin detaşare în interesul învăţământului” într-o funcţie vacantă de îndrumare şi control, neocupată prin concurs!
Apropo! Care era „interesul învăţământului” care nu putea fi satisfăcut/prezervat decât prin numirea acesteia în funcţia de conducere vacantă!? În concepţia d-nei ministru secretar de stat, în calitate de unică semnatară a ordinului de numire, ce s-ar fi întâmplat cu învăţământul vâlcean dacă d-na ENE şi-ar fi consumat efectiv, fizic, dreptul legal la un binemeritat concediu de odihnă!? Nu se mai organizau / desfăşurau examenele de sfârşit de ciclu!? Nu se mai încasau la scadenţă sumele pentru proiectele derulate de inspectorat!? Lipsea crupierul de serviciu pentru diferite manopere de inspiraţie... ministerială!?
Drept pentru care, pentru a evita agravarea unei situaţii care putea/poate avea inclusiv urmări de natură juridică, considerăm că se impunea ca d-na Anisie să procedeze prin a da curs dispoziţiilor art. 1 alin. (2) al ordinului invocat, prezentând d-lui Mircea Dumitru, noul ministru al Educaţiei, situaţia creată chiar de dânsa prin această numire, solicitându-i să emită - cât mai repede cu putinţă - un nou ordin, prin care să dispună „încetarea detaşării d-nei ENE GABRIELA ANA” în funcţia despre care am făcut vorbire, „la o dată anterioară termenelor menţionate la alin. (1)”.
Pentru că funcţia pe care d-na Anisie (încă) o ocupă în minister are menirea de a asigura coerenţa echipei guvernamentale, un secretar de stat având calitatea de reprezentant al prim-ministrului, fiind numit de acesta pentru a garanta înfăptuirea şi în Ministerul Educaţiei a angajamentelor asumate prin Programul de guvernare, ne vom adresa şi d-lui Dacian Julien Cioloş, aducându-i la cunoştinţă situaţia pe care a generat-o d-na secretar de stat prin actul administrativ semnat de către dânsa.
Formarea actualului guvern a fost justificată - printre altele - de nevoia ca „la nivel politic”, să fie obţinut „un răgaz în care partidele politice să îşi definească programele şi echipele cu care vor participa în cursa electorală (care a început deja de câteva zile, al cărei cap compas este fixat duminică, 11 decembrie 2016 n.n.)”. Timp în care guvernul s-a angajat să testeze şi să aplice „noi metode de lucru în ceea ce priveşte funcţionarea internă a aparatului central (Guvern şi ministere, deconcentrate), în încercarea de a lăsa la finalul mandatului o serie de soluţii alternative viabile pentru buna funcţionare a administraţiei”, urmărind să realizeze „profesionalizarea administraţiei publice prin recrutare şi evaluare pe bază de competenţe şi performanţă. Stabilirea unor trasee profesionale clare, care să confere predictibilitate şi motivaţie pentru evoluţia în carieră”.
Dacă vă imaginaţi că aceste obiective au fost atinse prin actul de numire a d-nei ENE Gabriela Ana ca inspector şcolar general adjunct al I.Ş.J. Vâlcea, vă înşelaţi amarnic. Şi, ceea ce este mai grav, d-na Anisie ne-a înşelat şi pe noi! Iată de ce:
Domnia sa s-a făcut că nu ştie sau chiar nu ştie (ceea ce-i la fel de grav) pe cine a pus paznic la oi. Ca şi cum d-na Ene ar fi apărut ieri din spuma mării sau din capul lui Zeus (nu cel din mitologie, ci fostul şef de târlă portocalie, pe care l-au slujit ambele cu devotament). Ori d-na Ene avea un CV încărcat cu multe şi minunate fapte din perioadele anterioare ale trecerii sale prin funcţii de conducere în instituţia şcolară judeţeană. Care erau mai mult decât o recomandare pentru a nu fi unsă într-un asemenea post. Nu doamna Ene este persoana despre care s-a scris ce s-a scris că ar fi făcut atunci când a mai avut cheile de la cămara inspectorială!? Şi nu pentru c-am spus-o noi, ci pentru că informaţiile devenite publice proveneau din documente oficiale, întocmite de corpul de control al ministrului Educaţiei[1].
Nu este dânsa una dintre persoanele pentru care inspectoratul şcolar s-a judecat şi se judecă de i s-au rupt pingelele consilierului juridic, alergând de la o instanţă la alta!? Nu şi despre dânsa era vorba în cauze soluţionate de Curtea de Apel Piteşti, în faţa căreia IŞJ Vâlcea a chemat/cheamă (degeaba!) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice - O.I.P.O.S.D.R.U. (adică Direcţia Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane) pentru „anularea în totalitate a deciziei nr. ..., şi suspendarea executării deciziei menţionate, până la rămânerea definitivă a soluţiei”, cauze pierdute cu brio[2]!?
Iar prin alte decizii ale O.I.P.O.S.D.R.U. s-au respins contestaţiile IŞJ Vâlcea privind alte proiecte de milioane de lei noi (precum proiectul POSDRU cu titlul «„Şcoala viitorului” - împreună pentru o societate bazată pe cunoaştere» cu un buget total de 1.835.940,00 lei; sau proiectul «„Paşi către viitor!” - dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară» cu un buget total de 1.733.492,00 lei)! Şi astea-s mizilicuri în comparaţie cu valoarea altor proiecte (de tocat bani europeni) care s-au scurs - fără niciun rezultat în lumea şcolii vâlcene - printre degetele generoase ale unora dintre puţinii iniţiaţi în asemenea cooperative de hârciogărit fonduri!

Deoarece „cine se aseamănă, se adună”, (re)aducerea de către d-na ministru secretar de stat pe o funcţie de conducere din sistem a unei persoane aflată pe cale de a-l părăsi legal, nu a făcut altceva decât să confirme adevărul din aceste zise. Poate să fi contribuit la aceasta şi cariera administrativă a d-nei Anisie, aflată în plin avânt în acelaşi timp şi sub oblăduirea aceluiaşi partid care a aburcat-o spre înalt (şi tot fără merite) şi pe d-na ENE. Ce a făcut d-na Anisie până-n anul 2009 (când, din neant, a devenit Inspector Şcolar General Adjunct la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti): - între 2005 şi 2009 a fost responsabila comisiei metodice de limbă şi literatură română din şcoală; - între 2007 şi 2009 - profesor metodist, delegat al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi membru în consiliul consultativ al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; - între 2008-2009 a fost „membru în comisiile de lucru ale Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării (o fi fost - concomitent - în toate, n.n.!?)”. Dacă până în anul 2007 a folosit exclusiv în şcoala în care a profesat acumulările din facultate (a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Bucureşti în 1996, deşi - conform propriului CV - a profesat ca „profesor de limba şi literatura română” încă din 1994!?), în timpul guvernării ADA a început o ascensiune fulminantă, din care nu s-a mai oprit până în ziua de astăzi: - la Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti (2009-2011); - Secretar General Adjunct la MECTS (2011-2012); - după debarcarea guvernului MRU (2012, mai), a devenit Consilier la Departamentul de Educaţie şi Cercetare, în cadrul Administraţiei Prezidenţiale (2012-2014), revenind astfel în siajul generos al corăbierului portocaliu Traian Băsescu; - februarie 2014 - ianuarie 2016: Director Direcţia Inspecţie Şcolară, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; - ianuarie 2016 - februarie 2016: Director General Direcţia Generală Învăţământ - din februarie 2016: Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Între 2007-2009 îi trage şi două masterate, până-n 2012 lărgindu-şi competenţele (care rămăseseră niţeluş în urma înaltelor funcţii deţinute), cu vreo alte 7-8 certificate şi atestate. C-aşa-i jocul (diplomelor/certificatelor/atestatelor/diplomelor etc.) pe la noi!
Interesant este faptul că CV-ul oficial al d-nei ANISIE (format country, iar nu Europass), nu are decât o filă, care cuprinde informaţii doar despre: educaţie şi formare şi experienţa profesională. Şi una şi alta, fie vorba între noi, cam subţirele[3].
Toate aceste manopere străvezii - făcute la lumină, ziua în amiaza mare - nu fac altceva decât să dovedească - dacă mai era nevoie şi cu supra-măsură - adevărul acestui demers al nostru: sistemul de învăţământ a devenit, ca şi celelalte sisteme, doar un ring de oportunităţi de afaceri care au ca pretext învăţământul, dar în total dispreţ faţă de interesul elevului sau al societăţii.
P.S.: În pasagera-i trecere prin inspectorat, abila d-nă Ene a încercat să-mi arunce un oscior, momindu-mă cu avantajele financiare ale includerii mele într-un proiect finanţat din bani europeni. Am declinat mărul otrăvit/oferta, păstrându-mi libertatea de mişcare şi de acţiune.
Nu am cunoştinţă dacă şi alţii au făcut la fel. Aviz numeroşilor doritori de chilipiruri!
Tiberiu M. Pană
________________________________
[1] Vezi, pe larg într-un articol, la adresa: http://www.criterii.ro/index.php/en/valcea/7022-gabriela-ene-acest-personaj-versatil-si-oportunist
[2] Decizia instanţei din Dosarul 247/46/215, la link-ul: http://portal.just.ro/46/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=4600000000035910&id_inst=46
[3] Vezi Curriculum-ulul Vitae al prof. Monica-Cristina Anisie, Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la adresa: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/echipa-minister/CV_SS_Anisie_ptr_site_v2.pdf şi la adresa: http://edu.ro/index.php/articles/22565
Ştiri spumoase despre d-na Anisie (pe când, în 2011, era Inspector Şcolar General Adjunct al I.Ş. Bucureşti), aflăm din interviul acordat HotNews.ro, la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=xqNWAwY1znA
Vezi şi răspunsurile acesteia la întrebările cititorilor HotNews.ro la adresa: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-9251417-bac-2011-cele-mai-slabe-rezultate-din-istorie-prof-monica-anisie-inspector-scolar-general-adjunct-bucuresti-discuta-online-cititorii-hotnews-luni-ora-12-30.htm
Nu lipsit de interes poate fi şi materialul «Bogata inspectoare Monica Cristina Anisie fraudează şi concursul de metodist al I.S.M.B. Cazul „metodistei” Cîrlan Ane Maria», (postat pe 7 iunie 2011) precum şi comentariile care-l însoţesc, la link-ul: http://sindicatultinerilorprofesoriromania.blogspot.ro/2011/06/bogata-inspectoare-monica-cristina.html

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

16.10.2019 - 00:31 Petronela Laura:Si ca sa continuam povestea, tot la o frumoasa varsta de peste 75 de ani, mama dnei Director general Marin Corina a preda la un liceu din "buricul" târgului Onesti, Jud. Bacau. Acesta a făcut si încă face "legea" ocupării funcţiilor si posturilor in judeţul Bacau si imaginati-va, nu pe ochi frumoşi ci ..... Va veni momentul când si eu voi vorbi multe lucruri, dar după ce se va termina procesul de la Înalta Curte de Casaţie si Justiţie.

28.02.2017 - 21:13Mihai:SINDICATUL TINERILOR PROFESORI DIN ROMANIA a pierdut procesu vezi Hotarâre numarul 3574-2016 din data 01.04.2016 a

Judecătoriei SECTORUL 4 BUCUREŞTI ramasă definitivă şi în apel.

Ştergeţi link din finalul articolului!

Pagina 1 din 1 (2 comentarii din 2)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...