Opinii

 

Ai înfiinţat un restaurant sau coafor? Află ce acte îţi trebuie ca să funcţionezi legal

Te-ai hotărât să devii antreprenor şi să deschizi un restaurant sau un coafor. Ai închiriat spaţiul, ai înfiinţat un SRL şi ai deschis contul la bancă. Ai, deja, posibilitatea de a emite facturi. Ce-ţi mai trebuie pentru a funcţiona legal?

Punerea în totală legalitate a unei firme nou înfiinţate în domeniile alimentaţiei publice sau întreţinerii corporale este o operaţiune complexă, care depinde în mare măsură de specificul şi dimensiunile afacerii respective. Pentru a funcţiona legal, o firmă care prestează una dintre activităţile analizate are de întreprins între două şi şapte demersuri specializate. Mai puţin cunoscut este faptul că, în cazul autorizaţiilor de funcţionare eliberate de primăriile locale, amplasarea afacerii pe raza unei primării, sau a alteia, influenţează lista documentelor necesare în dosarul de autorizare. Pentru relevanţă, comparăm condiţiile impuse de fiecare primărie de sector din Bucureşti, precum şi cele emise de două primării din judeţul Ilfov, respectiv cele din Voluntari şi Popeşti Leordeni.

Câteva clarificări de început

În accepţiunea autorităţilor locale, activităţile de alimentaţie publică se limitează, în mod strict, la activităţi de bar şi activităţi de restaurant. Toate celelalte sunt activităţi comerciale.

În accepţiunea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi în cea a Ministerului Sănătaţii (prin Direcţiile de Sănătate Publică) domeniul alimentaţiei publice include, fără excepţie, toată gama de activităţi comerciale, începand cu cel mai mic magazin alimentar, măcelarie sau carmangerie de cartier, cofetărie ori patiserie, firmă de catering, până la cele mai exclusiviste restaurante. Toate se supun legislaţiei privind siguranţa alimentară.

Barurile, atât timp cât se limitează la servirea băuturilor (conform codificării CAEN), nu necesită autorizare sanitară veterinară (emisă de DSVSA) şi vor fi controlate doar de către DSP-ul local.

În acelaşi timp, întreţinerea corporală include săli de fitness, saloane de wellness, centre spa, chiar şi saloane de tatuaj. Toate stau, practic, sub aceeaşi umbrelă, iar autoritatea care supervizează activităţile de întreţinere corporală şi servicii de înfrumuseţare este Direcţia de Sănătate Publică competentă teritorial.

Criterii diferite pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare dependent de primăria la care firma este arondată

Maxima “câte bordeie atâtea obiceie ” se aplică chiar la nivelul consiliilor locale, fără exagerare. Acest aspect este relevant în Bucureşti, unde, în ciuda faptului că discutăm de acelaşi oraş, criteriile de acordare a autorizaţiei de funcţionare pentru alimentaţie publică şi întreţinere corporală diferă de la o primărie de sector la cealaltă.

Asta se întâmplă întrucât, dincolo de legislaţia naţională, consiliile locale adoptă o serie de normative şi reglementări aplicabile pe raza administrativ teritorială respectivă. De aici izvorăsc o serie de diferenţe în procedura de emitere a diverselor autorizaţii de funcţionare, precum şi referitoare la cuantumul taxelor percepute în acest scop de către primării.

Comparaţie între demersurile de autorizare la primăriile de sector a unui SRL nou înfiinţat în Bucureşti

Elemente comune, specifice autorizaţiei de funcţionare în domeniul alimentaţiei publice.

În domeniul alimentaţiei publice, autorizaţiile de funcţionare sunt obligatorii, fără excepţie, indiferent de localizarea afacerii pe harta capitalei. Astfel, fie că se înfiinţează în sectorul 1 sau 6, orice firmă nou înfiinţată, care desfăşoara activităţi în acest domeniu trebuie să obţina autorizaţia.

• Un element comun este cuantumul taxei de autorizare anuală de 3.000 lei/an calendaristic, care este obligatorie. Astfel, unitatea de alimentaţie publică plăteşte 3.000 lei chiar dacă funcţioneaza o singură
zi la finalul anului.

Deosebirile apar în ceea ce priveşte momentul plăţii, la depunerea documentaţiei sau la ridicarea autorizaţiei, după cum vom detalia în continuare.

• O altă similitudine se observă în obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a teraselor amplasate pe domeniul public. În toate cele şase sectoare din Bucureşti, obţinerea unei astfel de avizări implică o documentaţie separată, complexă. În capitală, un prim demers necesar este încheierea unui contract de închiriere cu Administraţia Domeniului Public local. Chiria de 1 leu/ mp/ zi se aplică la nivelul tuturor celor şase sectoare bucureştene.

• În mod uzual, în toate cele şase sectoare, în dosarul de autorizare va fi necesar acordul vecinilor direcţi şi/sau al asociaţiilor de proprietari, demonstrat prin semnături.

• De asemenea, veţi avea nevoie să faceţi dovada încheierii unui contract de prestări servicii salubrizare. Diferenţele între sectoare constau în posibilitatea de a alege potenţiali furnizori în domeniul salubrizării, sau impunerea unui anumit furnizor, cum se întâmplă în cazul sectorului 1.

Deosebiri în demersurile de autorizare pentru funcţionare în domeniul alimentaţiei publice în Bucureşti

După cum am menţionat anterior, există o serie de diferenţieri birocratice chiar la nivelul Bucureştiului, între cele şase sectoare. Acestea pornesc de la taxe, documente şi ajung la modul de lucru cu publicul.

• Plata taxei anuale de autorizare în cuantum de 3.000 lei. Primăria Sectorului 1 este singura care solicită plata taxei la ridicarea autorizării. Restul primăriilor de sector, 2-6, condiţionează depunerea dosarului de autorizare de plata taxei.

• Certificatul fiscal DITL trebuie inclus în dosar, dacă se solicită autorizarea pe raza sectorului 3 sau a sectorului 4. Aceasta trebuie să dovedescă faptul că firma, chiar şi nou înfiinţată, nu are datorii faţă de primăria respectivă. Obţinerea certificatului este un demers obligatoriu, chiar dacă nu aveţi sediul, alt punct de lucru sau bunuri mobile şi imobile înregistrate pe rolul acestei primării. Celelalte primării ce fac obiectul prezentei analize nu au o reglementare similară.

• Terasele amplasate pe domeniul privat. Pentru autorizarea funcţionării unei terase, fie ea amplasată şi pe domeniul privat, Primăria Sectorului 1 impune parcurgerea unei proceduri de autorizare distincte şi, implicit, un dosar separat, plus plata unei taxe. Această procedură nu se aplică în restul sectoarelor.

• Spaţiile în care se desfăşoară activitatea restaurant sau bar.
Majoritatea primăriilor vă vor solicita ca spaţiul să aiba destinaţie de alimentaţie publică, sau măcar cea de spaţiu comercial.

• Contractele de salubrizare – în timp ce majoritatea primăriilor acceptă un contract încheiat cu oricare dintre firmele ce deţin licenţa legală de funcţionare pe raza municipiului Bucureşti, Primăria Sectorului 1 impune un contract semnat în mod exclusiv cu compania de salubrizare agreată pe plan local. Primăria Sectorului 5, suplimentar, solicită o copie a contractului încheiat cu o societate comercială, care prestează servicii de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie (DDD).

• Relaţia cu publicul. Merită remarcate Centrele de Relaţii cu Publicul din sectoarele 1 şi 2 şi chiar 6, unde activitatea este transparentă, bine organizată şi eficientă.

La polul opus se află Primăria sectorului 3, unde procedurile decurg foarte lent, iar relaţia cu publicul este anevoiasă. Nu există un centru adecvat pentru relaţii cu publicul, iar pentru a depune un dosar de autorizare trebuie să mergeţi în str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 3-5 şi să nu aveţi aşteptări prea mari în ce priveşte solicitudinea funcţionarilor de aici, însă, pentru demersuri la Urbanism, trebuie să vă înarmaţi cu răbdare pe la uşile birourilor din str. Parfumului, nr. 2-4.

• Pentru alte activităţi, cum ar fi cele de catering sau comerţ cu produse alimentare, primăriile sectoarelor 3, 4, 5, sau 6 eliberează autorizaţii de funcţionare cu plata unei taxe de 69 Lei/ an. În sectoarele 1 şi 2 nu sunt necesare demersuri de autorizare decât pentru baruri şi restaurante.

Înfrumuseţare şi întreţinere corporală

Diferenţe între dosarele pentru autorizaţia de funcţionare eliberate de primăriile din Bucureşti pentru firme de profil

• Obligativitatea obţinerii autorizaţiei de funcţionare. Antreprenorii care îşi înfiinţează o afacere în acest domeniu în sectoarele 1 şi 2 nu au nevoie de autorizaţie. Pe de altă parte, acestea sunt obligatorii în sectoarele 3-6.

• Certificat fiscal DITL. Primăriile sectoarelor 3 şi 4 impun obţinerea unui certificat care demonstrează că societatea nu înregistrează datorii la primărie.

• Taxa de autorizare, pentru sectoarele unde este nevoie de autorizare (3-6), este de 69 lei.

• Spaţiul în care se desfăşoară activitatea. În general, întreprinzătorul trebuie să facă dovada că spaţiul are destinaţie comercială sau să obţina acordul vecinilor, dovedit prin semnăturile acestora, însă primăriile au o atitudine mai permisivă faţă de afacerile de dimensiuni mai mici, ceea ce este oarecum normal.

Diferenţe în demersurile obţinerii autorizaţiei de funcţionare în Voluntari şi Popeşti Leordeni

Pentru ilustrare am ales două oraşe în continuă dezvoltare, dar care au politici diferite de autorizare.

Pentru autorizarea unei noi afaceri în alimentaţia publică, în ambele localităţi autorizaţia de funcţionare este o cerinţă obligatorie. Pe de o parte, este exemplul Primăriei Popeşti Leordeni, unde demersul de autorizare este simplificat. La polul opus se află Primăria Voluntari, care, pentru autorizare, solicită o listă largă de documente, mai amplă decât în cazul primăriilor de sector din Bucureşti.

O altă deosebire se vede la nivelul dărilor de plată. În timp ce taxa de autorizare a unei afaceri în domeniul alimentaţiei publice în Popeşti Leordeni este 700 lei, în Voluntari taxa aferentă este de 3.000 lei, plus o taxă raportată la suprafaţa unităţii.

Această analiză se limitează la autorizaţia de funcţionare eliberată de primării, dar societăţile comerciale din domeniile analizate trebuie să aibă în vedere şi relaţiile cu alte instituţii, care le supervizează activitatea, cum ar fi Direcţia Santiar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – DSVSA, la care firmele ce desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, trebuie să depună dosare de autorizare, precum şi Direcţia de Sănătate Publică – DSP, care va controla atât activitatea firmelor din domeniul alimentar, cât şi activitatea firmelor ce desfăşoară activităţi de întreţinere corporală şi înfrumuseţare şi care primeşte informări în timp real chiar de la Registrul Comerţului, prin transmiterea Certificatului Constatator emis la înfiinţarea unei noi firme, sau a unui punct de lucru pe raza sa de competenţă.

De asemenea, trebuie să ştiţi că unităţile de alimentaţie publică cu o capacitate totală mai mare de 100 locuri pentru clienţi sunt obligate să facă demersuri de autorizare la Autoritatea de Protecţia Mediului competentă teritorial. Amenzile pe care le riscă agenţii economici care ignoră prevederile legale în domeniu sunt descurajant de mari.

avocat COLTUC MARIUS VICENŢIU
www.coltuc.ro
0745.150.894

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...