Administraţie

Drept la replică

Ca urmare a apariţiei în publicaţia ”Săptămâna în Oltenia”, a materialului ”Gutău împarte cu toţi consilierii şi şefii din primărie responsabilitatea finalizării cu bine a pasajului Tudor Vladimirescu, în baza dreptului la replică vă rog să daţi publicităţii în ediţia viitoare a ziarului Dvs. următorul text:

În conformitate cu Legea nr. 98 din 19 mai 2016 (*actualizată*) privind achiziţiile publice, în ceea ce priveste regulile de publicitate şi transparenţă, art. 144, alin (1), lit. a) precizează: ”Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când iniţiază procedura de licitaţie deschisă”, în cazul de fata Anunţ de participare numarul 169837/15.09.2016 - Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu - rest de executat.
Faţă de afirmaţia: ”Deşi pe site-ul Primăriei Râmnicu Vâlcea anunţul de achiziţie publică încă nu a fost postat”, subliniem ca obligativitatea publicării la nivel naţional a anunţurilor de tipul celui menţionat mai sus se realizează prin SEAP, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire.
Totodata, conform aceluiaşi act normativ, autoritatea contractantă precizează în documentele achiziţiei numele persoanelor cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, prin persoane cu funcţii de decizie înţelegându-se: conducătorul autorităţii contractante, membrii organelor decizionale ale autorităţii contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum şi orice alte persoane din cadrul autorităţii contractante ce pot influenţa conţinutul documentelor achiziţiei şi/sau desfăşurarea procedurii de atribuire.
Precizarea persoanelor cu funcţii de decizie ce au legătură cu procedura de atribuire reprezintă o obligaţie legală a autorităţii contractante de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici şi este independentă de valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit.

primar, Mircia Gutău

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...