Eveniment

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în judeţul Vâlcea la sfârşitul lunii septembrie 2016

La sfârşitul lunii septembrie, rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Vâlcea a fost de 5,3%.
Populaţia activă civilă a scăzut de la 170.700 persoane la 1 ianuarie 2015 la 165.600 persoane la 1 ianuarie 2016 (cu 5100 persoane). Menţionăm că rata şomajului pentru luna septembrie 2016 este calculată în funcţie de populaţia activă la 1 ianuarie 2016.
Totalul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2016 a fost de 8.853 persoane (în scădere cu 15 persoane faţă de luna august 2016). Din totalul şomerilor înregistraţi, un număr de 4.279 erau femei.
La sfârşitul lunii septembrie 2016, din totalul şomerilor înregistraţi, 3.401 persoane au fost indemnizate şi 5.452 neindemnizate. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 164 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 179 persoane faţă de luna precedentă.
Pe medii de rezidenţă, în judeţul Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi la finele lunii septembrie 2016 se prezintă astfel: 3374 persoane provin din mediul urban şi 5479 persoane provin din mediul rural.
Referitor la structura şomajului pe grupe de vârstă, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă 40-49 ani, respectiv 2337 persoane, urmaţi de cei din grupa de vârstă sub 25 ani, respectiv 2354 persoane).
În funcţie de nivelul de instruire, oferta de forţă de muncă se prezintă astfel:
- ponderea cea mai mare în numărul total de şomeri înregistraţi o au persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional (57%);
- şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 39% din totalul şomerilor înregistraţi;
- şomerii cu nivel de instruire universitar reprezintă 4% din numărul total de şomeri înregistraţi.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...