Eveniment

Apavil SA angajează electrician pentru sectorul Călimăneşti

S.A APAVIL S.A, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, organizează concurs extern pentru ocuparea postului de:

• electrician – 1 post la Sectorul Călimăneşti, Centrul Exploatare Nord;

Condiţii de participare:
- Studii medii;
- Certificat de calificare profesional – în domeniu;
- Autorizare ANRE gr. II B;
- Experienţă în domeniul instalaţiilor de forţă de joasă tensiune – minim 3 ani;
- Permis de conducere categoria B;
- Domiciliu – loc. Călimăneşti sau zonele limitrofe;

Cei care doresc să participe vor depune cereri la Compartimentul Registratură şi Relaţii cu publicul din str. Carol I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea până la data de 01.11.2016.

Cererile vor fi însoţite de:
- curriculum vitae;
- copie buletin / carte identitate;
- copie după actele de studii şi autorizare;
- adeverinţă de la medicul de familie;

Concursul constă în :
- probă scrisă;
- probă practică;

şi se va desfăşura în data de 03.11.2016, ora 10,00 la Sectorul Staţie Epurare Ape Uzate, str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Râmnicu Vâlcea;
Informaţii suplimentare şi relaţii la telefon 0250739580 / 0350805461, interior 22, la Serviciul Resurse Umane în intervalul orar 7,00 – 15,30.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...