Actualitate

După 25 de ani de la prima forare, Conversmin închide mina de subteran Armăşeşti Vest

În urma experimentului minier, sute de hectare de teren din comuna vâlceană Cernişoara au rămas afectate, galeriile inundate reprezentând acum un pericol pentru stabilitatea zonei

Conversmin SA, societatea de stat care se ocupă, printre altele, cu ecologizarea zonelor în care au fost epuizate exploatările miniere şi redarea terenurilor în circuitul civil şi agricol, organizează în data de 24 octombrie a.c. o licitaţie publică privind “Lucrări de închidere şi ecologizare la mina de subteran Armăşeşti Vest, judeţul Vâlcea”. Valoarea estimată a contractului este de 3.178.792.13 lei (aproximativ 706.000 euro, la un curs de 4,5 lei pentru un euro), atribuirea lui fiind făcută integral (nu pe loturi). Conform caietului de sarcini, principala condiţie pe care trebuie să o îndeplinească ofertanţii este că trebuie să faca dovada că, în ultimii 5 ani calculaţi până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor (tot 24 octombrie), “au fost executate lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedură, cu o valoare totală, fără TVA, mai mare sau cel puţin egală cu 3.000.000 lei”. Celelalte condiţii pot fi consultate în anunţul nr. 393187 din 5 octombrie a.c. postat pe SEAP. Lucrările vor fi finanţate din fonduri bugetare proprii ale Conversmin SA şi constau în stabilizarea terenurilor, dezafectare/demolare clădire, lucrări miniere de închidere subterană şi de legătură cu suprafaţa şi reamenajarea drumului de acces.

Experiment economic eşuat, zeci de probleme generate zonei

În perioada 1969-1976, pe raza comunei vâlcene Cernişoara, s-au desfăşurat activităţi miniere intense, atât cu caracter de cercetare experimentală, cât şi de exploatare, deşi aici cantităţile de lignit extrase au fost infime în raport cu alte exploatări (puţin peste 130.000 de tone). Mina Armăşeşti Vest a fost deschisă în acest perimetru abia în 1991 şi a funcţionat doar până în 1998, când s-a constatat o afluenţă mare de apă în zăcământ, generată de structura geologică a regiunii. Închiderea minei a fost aprobată prin HG 493/2000, dar lucrările în subteran au fost încheiate abia în anul 2006, urmând etapa a II-a, de reconstrucţie şi ecologizare a suprafeţelor afectate. Procedura de închidere a fost îngreunată şi din cauza faptului că 55 de cetăţeni din Cernişoara au trebuit să fie despăgubiţi pentru terenurile lor care au fost afectate de exploatare. Mina de subteran Armăşeşti Vest a aparţinut E.M.S Cerna-Copăceni. Potrivit localnicilor, galeriile rezultate în urma exploatărilor au fost inundate, acumulările de apă infiltrându-se spre baza versantului (dealului) şi punând în pericol câteva locuinţe din zonă.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...