Eveniment

Vâlcenii se înscriu în număr record la finanţarea prin Programul “Casa Verde”

Încă de luni, peste 300 de vâlceni depuseseră dosarele, deşi doar 200 pot obţine subvenţia de la Ministerul Mediului pentru instalarea de centrale independente de energie regenerabilă

Luni, 10 octombrie, în faţa sediului Agenţiei de Protecţie a Mediului (APM) Vâlcea se aflau aproximativ 300 de persoane care stăteau la rând pentru a depune dosarele de finanţare pentru Programul “Casa Verde”.
Suma alocată sesiunii de finanţare din acest an pentru populaţie este de 60 de milioane lei. Pentru judeţul Vâlcea a fost repartizată suma de 1.108.401 lei, acest lucru permiţând înscrierea a aproximativ 200 de dosare, în funcţie de tipul instalaţiei alese.
Încă de duminică, 9 octombrie, APM Vâlcea a fost luată cu asalt de sute de vâlceni care au venit să îşi depună dosarele de finanţare în cadrul Programului “Casa Verde”. Marţi, când doritorii întârziaţi s-ar fi aşteptat să fie mai puţină lume, unii dintre ei ne-au contactat revoltaţi că au fost întâmpinaţi de anumite persoane care le-au pretins să le înmâneze lor documentele pentru că “s-au făcut liste încă de duminică şi cei pe care nu îi vedeţi aici, la coadă, au procedat la fel, ne-au predat nouă dosarele cu cereri şi i-am trecut într-un tabel, în ordinea în care au venit”.
Bineînţeles că reprezentanţii APM Vâlcea au dezminţit categoric o asemenea înţelegere şi au recomandat doritorilor să se adreseze strict personalului indicat în procedura anunţată din timp de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Aceiaşi reprezentanţi ne-au confirmat că încă de luni, 10 octombrie, fusese depăşit numărul de 200 de dosare pentru care există finanţare bugetată, dar urmează ca documentele să fie cercetate atent pentru a se vedea dacă toate dosarele se încadrează în condiţiile impuse. Peste 300 de vâlceni doritori să se înscrie şi-au depus documentele încă din prima zi a săptămânii.
În acelaşi context, am aflat şi că firmele care comercializează şi montează astfel de echipamente au apelat la astfel de stratageme (sunt deja semnalate zeci de cazuri similare la nivel naţional), pentru a-şi asigura neloiali din punct de vedere al legislaţiei concurenţei, o cotă de piaţă cât mai mare.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

În cadrul acestei sesiuni sunt promovate pentru a fi subvenţionate trei tipuri de proiecte: până la 3.000 lei - pentru instalarea panourilor solare nepresurizate, până la 6.000 lei - pentru instalarea panourilor solare presurizate şi până la 8.000 lei - pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
• este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
• este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare;
• imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
• nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/ bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
• nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior.

Cine nu este eligibil, conform Ghidului de Finanţare

Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente - locuinţe, aliate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.
Actele pe care trebuie să le cuprindă dosarul de finanţare se regăsesc în ghidul de finanţare din Ordinul Nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016.
Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea asigură primirea şi transmiterea dosarelor la Administraţia Fondului pentru Mediu, care va evalua fiecare cerere în parte, urmând a le aproba în Program pe cele care respectă cerinţele Ghidului de Finanţare.
Responsabil pentru implementarea proiectului la nivel judeţean este Silvia Pădurariu din cadrul APM Vâlcea. Programul de primire a dosarelor este: de luni până joi, între orele 8.30-11.30 şi 12.30-15.30 şi vineri, între orele 9.00-12.00, de luni, 10 octombrie şi până în 24 octombrie a.c., la APM Vâlcea.
Potrivit comunicatului MMAP, preluat şi pe site-ul APM Vâlcea, se recomandă celor interesaţi de obţinerea acestei finanţări să urmărească în permanenţă informaţiile afişate pe site-ul finanţatorului, Administraţia Fondului pentru Mediu, respectiv: www.afm.ro.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...