Eveniment

Colegiul Energetic are în derulare patru proiecte Erasmus+

Tematica proiectelor este adresată atât elevilor cât şi profesorilor, cuprinzând activităţi de formare a competenţelor lingvistice, antreprenoriale, TIC şi sociale

Erasmus+ este programul Comisiei Europene în domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului pentru perioada 2014-2020. La nivel european aceste proiecte creează “punţi” de legătură între parteneri din mai multe ţări, scopul lor fiind acela de “a creşte cooperarea internaţională prin dezvoltarea de produse educaţionale de calitate şi inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizaţiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul care cade în special pe dezvoltare organizaţională”.
Din anul şcolar 2015-2016, la Colegiul Energetic din Râmnicu Vâlcea se desfăşoară parteneriatul strategic (Acţiunea Cheie 2) “Learning platform: Young people Entrepreneurial skill development possibilities”/ “Platformă de învăţare: Posibilităţi de îmbunătăţire a competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor” (Număr de referinţă: 2015-1-LV01-KA219-013417_3), alături de şcoli din Letonia, Turcia, Spania şi Croaţia, care va continua până în anul 2018, fiind coordonat de prof. Codruţa Elena Ţenea. Din septembrie 2016, Colegiul Energetic derulează trei noi proiecte Erasmus+:
1. “Present pour le Futur: proteger un espace naturel dans nos regions touristiques”/ “Prezent pentru viitor: protejarea unui spaţiu natural în regiunile noastre turistice” (2016-2018), Număr de referinţă: 2016-1FR01-KA219-024036_3, alături de şcoli din Franţa - coordonator, Germania, Turcia, Polonia. – parteneriat strategic (Acţiunea Cheie 2) – coordonator, prof. Ana Maria Udrescu;
2. “In A Far Away Land: Refugee Children”/ “Undeva departe: Copiii refugiaţi” (2016-2018), Număr de referinţă 2016-1-TR01-KA219-033904_2 alături de şcoli din Turcia, Spania, Portugalia, Italia şi Grecia. - parteneriat strategic (Acţiunea Cheie 2) – coordonator prof. Codruţa Elena Ţenea;
3. “STARS – Specific Trening Aiming at Renewable energies and Sustainability/ Formare specifică urmărind energiile regenerabile şi dezvoltarea durabilă” (2016-2017), Număr de referinţă: 2016-1-FR01-KA102-022859,– parteneriat de mobilităţi (Acţiunea cheie 1) – coordonator prof. Codruţa Elena Ţenea.
Alte două proiecte similare au fost deja derulate
Tematica proiectelor este foarte diversă şi adresată atât elevilor cât şi profesorilor, cuprinzând activităţi de formare a competenţelor lingvistice, antreprenoriale, TIC, sociale. Noile proiecte vin ca o continuare firească a celor deja derulate: “Energy and Employability – local solutions for new challenges”/ “Energie şi inserţie profesională – soluţii locale pentru noi provocări”, “A Statistic and Scientific Research on Biodiversity/ Cercetare ştiinţifică şi statistică a biodiversităţii”.
Acţiunea Cheie 1 (KA1) sprijină mobilitatea cursanţilor şi a personalului şi oferă oportunităţi de învăţare şi experienţă profesională în altă ţară.
Acţiunea Cheie 2 (KA2) – cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici, sprijină parteneriatele strategice transnaţionale ce urmăresc să dezvolte iniţiative şi promovează inovarea, schimbul de experienţă în domenii de actualitate.
În viziunea Strategiei 2020 – educaţia, formarea, tineretul şi sportul pot avea o contribuţie majoră la abordarea schimbărilor social-economice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârşitul deceniului.
Prof. Codruţa Ţenea
Prof. Ana-Maria Udrescu

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...