Economic

Statul sprijină cu 900 de milioane de lei investiţiile IMM-urilor până în 2020

Schema este elaborată pentru perioada 2017-2020, data estimată pentru intrarea în vigoare a acesteia este luna octombrie 2016, iar perioada plăţilor 2017-2023

Prefectul Radu Renga aduce la cunoştinţă că Întreprinderile Mici şi Mijlocii vor fi sprijinite să-şi dezvolte investiţiile printr-o nouă schemă multianuală de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), în valoare totală de 900 de milioane de lei.
Reprezentantul Guvernului în teritoriu menţionează că schema de ajutor de stat este concepută ca program multianual, până în anul 2020, cu finanţare de la bugetul de stat, iar selecţia beneficiarilor ajutorului de stat se face prin înscriere anuală, în limita bugetului alocat prin legea bugetului de stat şi cu respectarea unor condiţii de eligibilitate.
De asemenea, schema este elaborată pentru perioada 2017-2020, iar data estimată pentru intrarea în vigoare a acesteia este luna octombrie 2016, perioada estimată în care se vor efectua plăţile ajutorului de stat fiind 2017-2023.
Totodată, prefectul Radu Renga subliniază că bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 900 de milioane de lei, aproximativ 200 de milioane euro şi se acordă pentru credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare aferente perioadei 2017-2020 şi pentru credite bugetare pentru plata ajutorului de stat în intervalul 2017-2023.

Sume nerambursabile acordate de stat ca unică formă de ajutor public

Sumele necesare derulării acestei scheme vor fi alocate anual, din bugetul de stat, începând cu anul 2017, bugetul anual maxim al schemei fiind de 225 milioane lei (aproximativ 50 de milioane euro).
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita maximă admisă. Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure cofinanţarea investiţiei fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
Administratorii schemelor de ajutor de stat destinate IMM-urilor sunt Oficiile Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, structuri în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, finanţate prin bugetul ministerului.
Reprezentantul Guvernului în teritoriu mai precizează că schema de ajutor de stat a fost elaborată în baza prevederilor OUG nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România-Orizont 2020 şi a legislaţiei naţionale şi europene în materie de ajutor de stat.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...