Actualitate

APIA Vâlcea protejează în continuare ilegalităţile comise pe banii cuveniţi persoanelor cu dizabilităţi

Conducerea instituţiei sfidează presa şi procurorii anticorupţie şi încearcă să deturneze atenţia de la cumpărarea clandestină de produse şi servicii de la o unitate protejată conform Legii 448/2006

În urma dezvăluirilor publicaţiei “Săptămâna în Oltenia” de marţi, 6 septembrie 2016, cu privire la achiziţiile APIA Vâlcea din perioada martie 2013 - aprilie 2016, achiziţii realizate în baza Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conducerea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vâlcea ne-a transmis un drept la replică prin care încearcă să justifice printr-o cu totul altă procedură legală plata sumelor datorate bugetului de stat, potrivit art. 78 alin 3), litera a) din Legea 448/2006, în conturile SC Olteam Paper SRL pentru servicii de “comerţ” cu produse de papetărie şi echipamente de protecţie.

Dorind să minimalizeze gravitatea neregulilor semnalate de publicaţia noastră şi cercetate, după cum a recunoscut chiar directorul executiv interimar Denisa Iacob, de procurorii DNA, APIA Vâlcea se străduieşte se ne explice că, în baza O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, instituţia vâlceană putea să achiziţioneze produse de papetărie şi echipament de protecţie.

Aşa cum am demonstrat inclusiv prin publicarea facsimilelor, contractele şi achiziţiile verificate de procurorii anticorupţie au fost încheiate, de fapt, în baza Legii 448/2006, act normativ pe care conducerea APIA Vâlcea era şi este în continuare obligată să-l respecte.

Achiziţia nu poate avea altă bază legală decât cea specificată în contracte

Astfel, potrivit prevederilor art. 78 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Conform art. 78 alin. 3) din actul normativ enunţat mai sus, autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

Produsele achiziţionate de APIA Vâlcea în baza Legii 448/2006 nu pot fi DEDUCTIBILE, deoarece Olteam Paper SRL nu produce bocanci, cizme, pelerine, şepci, capse, agrafe, CD-uri, calculatoare de birou, folii de plastic, plicuri, hârtie A4. De altfel, conducerea APIA Vâlcea nu a putut face dovada achiziţionării de hârtie A4, capse sau agrafe, toate personalizate sau realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.

Astfel, sumele de bani pe care APIA Vâlcea ar fi trebuit să le vireze la bugetul statului potrivit art. 78 alin 3), litera a) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost virate în conturile SC Olteam Paper SRL pentru servicii de “comerţ” mascat.

EVAZIUNE, evaziuni, s. f. 1. (În sintagma) Evaziune fiscală = sustragere de la obligaţiile fiscale.
A SPĂLA BANI = a introduce pe piaţă bani proveniţi din activităţi ilegale.

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

b) să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la litera a).

Potrivit prevederilor art. 43 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, privind modul de aplicare a articolului 78 alin. (3) litera b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din normele metodologice de aplicare a actului normativ enunţat mai sus.

Astfel, APIA Vâlcea nu a încheiat un acord de parteneriat (acord), şi abia apoi, în baza acestui acord un contract comercial, aşa cum prevede legea. Mai mult decât atât, unitatea protejată autorizată nu poate desfăşura servicii de comerţ, ci doar servicii autorizate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, adică “Activităţi ale agenţiilor de publicitate”!

De altfel, conducerea APIA Vâlcea a emis note de comandă pentru anumite produse “personalizate” special pentru a încerca să-i dea cumva achiziţiei o formă legală, cu scopul de a se sustrage de la plata către bugetul de stat a sumelor reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, conform art. 78 alin 3), litera a) din Legea 448/2006.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...