Reportaj

Drumuri forestiere reabilitate sau nou construite în anul 2016, în cadrul Direcţiei Silvice Vâlcea

Direcţia Silvică Vâlcea administrează drumuri auto forestiere cu o lungime de peste 1.100 km, pe care le repară şi le întreţine periodic şi le reabilitează conform proiectelor finanţate de la Bugetul de stat sau din fondul constituit special conform Legii nr. 56/2010, privind accesibilizarea fondului forestier naţional.

Anual, Direcţia Silvică Vâlcea investeşte bani pentru reabilitarea drumurilor existente sau pentru construcţia de drumuri noi, din următoarele surse: fonduri bugetare, credite externe şi fondul de accesibilizare.

Astfel, din fonduri bugetare s-au alocat sume pentru Refacerea Drumului Forestier Bistriţa, cu o lungime de 9,25 km. Execuţia drumului a început în anul 2014, când s-au alocat 50.000 lei, a continuat în 2015, când s-au alocat 1.000.000 mii lei şi în 2016, când avem alocată suma de 9.900.000 lei. Drumul urmează să fie pus în funcţiune în anul 2017.

Din credite externe (BDCE) s-au alocat fonduri pentru Drumul Forestier Sâmnicel ramificaţie, cu o lungime de 1,0 km. Obiectivul a fost pus în funcţiune în anul 2015, cu o valoare de 256.219 lei.

Din fondul de accesibilizare, în anul 2014 s-au alocat fonduri în valoare de 9.000.000 lei, pentru 56 de drumuri forestiere. Dintre acestea, 38 au fost calamitate în urma ploilor din anul 2014. Toate cele 38 drumuri au fost repuse în funcţiune în cursul aceluaişi an. În anul 2015, din fondul de accesibilizare au fost alocate fonduri în valoare de 8.432.000 lei, pentru 28 de obiective, punându-se în funcţiune 15,89 km drumuri forestiere. În anul 2016 s-au alocat fonduri în valoare de 7.740.000 lei. Până în prezent s-au consumat fonduri în valoare de 2.650.000 lei, reprezentând 34% din suma totală alocată.

Investiţiile din aceste fonduri se fac pentru drumuri forestiere noi, refaceri drumuri forestiere calamitate şi reabilitări drumuri forestiere, obiectivele menţionate mai sus fiindu-ne necesare pentru executarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, pentru recoltarea masei lemnoase şi a produselor accesorii, precum şi pentru acces în caz de evenimente deosebite.

În data de 12.08.2016, s-a prezentat, în teren, execuţia Drumului Forestier Peştera cu Stâlpi din cadrul Ocolului Silvic Călimăneşti, ale cărui date vi le redăm, succint, după cum urmează:
Drumul Forestier Peştera cu Stâlpi un drum nou, finanţat din fonduri proprii ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, constituite conform Legii nr. 56/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de atribuire a lucrării a fost organizată de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva în luna iunie 2015. Lucrarea a fost adjudecată de SC TRANSCARPAT Oneşti SRL, la o valoare de 1.653.388,42 lei, la care se adaugă TVA. Durata de execuţie este de 20 de luni.

Drumul are o lungime de 4,28 km, deserveşte o suprafaţă de 486,1 ha şi accesibilizează un volum de 138.926 mc, cu o posibilitate anuală de 5.609 mc.

Lucrările de bază la acest obiectiv constau în:
- Terasamente - 38.500 mc;
- Sistem rutier din balast - 8480 mc;
- Podeţe tubulare cu diametrul de 800 mm – 11 buc/80 ml.
- Podeţe tubulare cu diametrul de 1.000 mm – 5 buc/50 ml.
- Podeţe tubulare cu diametrul de 1.500 mm – 2 buc/15 ml.
- Ziduri din beton – 780 mc.
Costul mediu/km: 386.305 lei şi se încadrează în standardul de cost stabilit prin HG nr. 363/2010.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...