Administraţie

Anunţ

Primăria Horezu organizează licitaţie publică pentru lucrări de reparaţii şi refacere drumuri, podeţe, poduri şi străzi afectate de calamităţi

Oraşul Horezu intenţionează să achiziţioneze lucrări de reparaţii şi refacere a unor obiective de pe raza sa administrativ- teritorială care au fost afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii după cum urmează:

- Reparaţii şi refacere podeţe afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii în punctele Rădulescu, Paicu, Şopârlă, Grozavu Gh. Şerban Vasile, Popescu Toma;

- Reparaţii şi refacere drumuri de interes local şi străzi, afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii: Ştirbei Vodă, Ariceşti, Valea Ursului, Plaiului, Teiului, Neagota, Ocolului Silvic;

- Refacere pod peste pârâul Urşani, punctul Capul Satului , afectat de calamităţi naturale produse de inundaţii.
Documentaţia tehnică (liste de cantităţi) poate fi solicitată de la sediul Primăriei Horezu, Str. 1. Decembrie nr. 7, compartiment achiziţii publice.

Întrucât achiziţia se va finaliza prin intermediul SEAP, anunţul se adresează operatorilor economici înscrişi în catalogul electronic.

Ofertele se vor depune până la data de 19.08.2016, ora 10,00 şi vor fi însoţite de:
1. Certificat de înregistrare - copie;
2. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia este situat sediul ofertantului, original sau în copie certificată „conform cu originalul”, valabil la data depunerii ofertei, din care să rezulte obiectul de activitate care trebuie să corespundă obiectului contractului care urmează să fie atribuit;
3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unitaţii administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea îşi are sediul social privind plata obligaţiilor la bugetul de stat sau echivalent. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor;
4. Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.
Adresa la care se depune oferta: Secretariatul Primăriei oraşului Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 7, judeţul Vâlcea , tel. 0250860190, persoane de contact: Enea Marinela şi Tărtăreanu Angela.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...