Economic

Exploatarea calcarului de la Arnota-Costeşti poate înceta la sfârşitul anului 2019

Restricţiile impuse exploatării de calcar de la Costeşti de aria naturală protejată Buila-Vânturariţa ameninţă activitatea platformei chimice

Sucursala Exploatarea Minieră (EM) Râmnicu Vâlcea, care exploatează calcar în zona Bistriţa-Costeşti, a ajuns la limita Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, arie naturală protejată, parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
SNS – EM Râmnicu Vâlcea exploatează calcar în zona Bistriţa (Comuna Costeşti - Vâlcea) în baza unei licenţe aprobată prin H.G. 652/2000. Ulterior aprobării perimetrului minier, printr-o altă hotărâre de guvern (H.G. 2151/2004), în această zonă s-a instituit o arie protejată, fără a se ţine cont de existenţa activităţii miniere sau să se verifice în teren limitele celor două suprafeţe. Astfel, printr-o eroare, s-a ajuns în situaţia ca 16 hectare din perimetrul minier să se regăsească şi în aria protejată.
Pentru rezolvarea problemei continuării exploatării calcarului de la Arnota-Costeşti, în conformitate cu art. 22 din O.G. 57/2007, s-a propus constituirea unei zone de dezvoltare durabilă pe suprafaţa încadrată atât în Parcul Naţional, cât şi în perimetrul minier. Această soluţie nu ar afecta scopul urmărit prin declararea ariei protejate. Din totalul suprafeţei Parcului Naţional Buila Vânturariţa, de aproximativ 4.500 ha, doar 29 ha sunt necesare continuării activităţii miniere (16 ha pentru exploatare şi 13 ha pentru realizarea căilor de acces). Centrul de Cercetare a Mediului şi Valorificare Durabilă a Resurselor, din cadrul Universităţii din Craiova, a întocmit, la solicitarea SNS Salrom Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, o documentaţie profesionistă privind modificarea limitelor Parcului Naţional, aceasta fiind depusă la Ministerul Mediului (nr. 125612/17.09.2007).
Preocupat de economia judeţului Vâlcea şi de efectele pe care anumite erori produse în trecut le-ar putea avea asupra comunităţii vâlcene, prefectul Radu Renga a avut joi, 21 iulie 2016, la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, o întâlnire cu ministrul Cristiana Paşca-Palmer. La masa discuţiilor s-au aflat şi reprezentanţi ai Societăţii Naţionale de Sare. Tema principală a discuţiei a fost exploatarea calcarului din zăcământul Arnota-Costeşti şi propunerea de soluţii pentru rezolvarea situaţiei.
Ministrului i-a fost prezentată situaţia actuală a exploatării de calcar Arnota-Costeşti, precum şi posibilitatea continuării acestui proces într-o zonă de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung.
În urma prezentării situaţiei, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi-a arătat deschiderea totală pentru rezolvarea problemei, dar cu parcurgerea paşilor procedurali impuşi de legislaţia în vigoare.
Reprezentantul Guvernului în teritoriu a subliniat în cadrul întâlnirii importanţa pe care o are procesul de exploatare a calcarului din zăcământul de la Arnota-Costeşti pentru judeţul Vâlcea şi implicit rezolvarea cât mai rapidă a situaţiei generată de suprapunerea între perimetrul minier şi perimetrul ariei naturale, înfiinţată fără a ţine seama de activitatea existentă în imediata vecinătate a limitei Parcului Naţional Buila Vânturariţa, pe o suprafaţă de aproximativ 16 ha.
Suprafaţa de suprapunere nu se regăseşte pe zona de exploatare actuală, ci pe zona de dezvoltare a treptelor superioare ale carierei Bistriţa-Costeşti, care urmau să asigure capacitatea de producţie pe termen mediu şi lung. Deschiderea treptelor superioare de exploatare creează premisa asigurării de materii prime pentru importanţi operatori economici din judeţul Vâlcea.
În cazul nerezolvării situaţiei de suprapunere a celor două perimetre, exploatarea calcarului va înceta la sfârşitul anului 2019, conform estimării specialiştilor.

Modificarea limitelor sitului ROSCI0015 Buila - Vânturariţa, respectiv ale ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0025 Cozia - Buila - Vânturariţa este o chestiune de legislaţie internaţională, întrucât limitele acestor situri au fost comunicate Comisiei Europene.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...