Actualitate

Ministerul Justiţiei propune Guvernului înlesnirea accesului ziariştilor la informaţii de interes public

Mărirea transparenţei instituţiilor publice, obiectul unui proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001

Conform proiectului, instituţiile vor trebui să comunice din oficiu informaţii de interes public pe paginile proprii de Internet, “la sediul autorităţii sau instituţiei publice, sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, sau în publicaţii proprii”, şi prin consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, informează justitiecurata.ro.
O altă modificare importantă adusă de proiect este obligativitatea ca informaţiile să fie livrate într-un format editabil, dacă solicitantul cere acest lucru şi dacă acest format este disponibil. Astfel, jurnaliştii, dar şi persoanele din cercetare sau antreprenoriat, au un acces mult mai facil la informaţii, putând consulta interactiv, în format digital, seturi de date, pe care apoi le pot prelucra în mod direct.
În plus, se urmăreşte introducerea unor modele tipizate pentru răspunsurile solicitărilor efectuate în baza legii, modele de registre pentru ţinerea evidenţei solicitărilor şi răspunsurilor, modele de rapoarte anuale şi de evaluări interne ale personalului implicat în acest proces.
De asemenea, modificările aduse legii urmăresc să clarifice atât modul de răspuns la solicitările de furnizare de interes public (se instituie obligativitatea ca răspunsurile să fie comunicate în suportul dorit de solicitant), cât şi modul de calculare a termenelor de răspuns.
Nu în ultimul rând, proiectul defineşte termenul de „cost” al serviciului de copiere – “prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe suport de hârtie” – şi al modului în care acesta se stabileşte: “costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat, prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau locale şi nu poate depăşi 0,05 % din salariul minim pe economie calculat per pagină”.

Partidele politice, federaţiile sportive şi ONG-urile finanţate de stat, sub incidenţa Legii 544/2001

Preşedintele României, Klaus Johannis, a promulgat, luni, 11 iulie, modificarea Legii 544/2001, care extinde categoria instituţiilor care cad sub incidenţa acestei legi. Între acestea se numără şi partidele politice, federaţiile sportive şi ONG-urile de utilitate publică care beneficiază de finanţare din bani publici.
„Ochiul public ar trebui să aibă acces şi la bugetele acelor instituţii/entităţi private care au fost declarate de utilitate publică şi implicit beneficiază de alocări de la bugetul de stat al României. Astfel de entităţi private, dar care intră în categoria celor de utilitate publică, beneficiază de bani publici, aşadar bani colectaţi din taxele şi impozitele plătite de români”, arată expunerea de motive pentru adoptarea acestei modificări, iniţiată de 49 de deputaţi.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...