Administraţie

Vâlcea, la mila păsuirilor acordate de Autoritatea de Management pentru POR

Toate proiectele europene de interes public major au avut nevoie de noi termene propuse pentru prelungirea contractelor, dintre beneficiari campion fiind Consiliul Local Râmnicu Vâlcea

Autoritatea de Management pentru POR a emis în 17 iunie a.c. Instrucţiunea nr. 146, în temeiul HG nr. 433/2016 ce completează HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007 - 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit. “Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR 144/2015 (respectiv 30 iunie 2016), vor putea face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor)”, prevăd noile instrucţiuni. Astfel, în cazul proiectelor cu o valoare totală de cel mult 5 milioane de euro, precum şi în cel al proiectelor cu o valoare totală de cel puţin 5 milioane de euro neincluse în Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncţionale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 1 noiembrie 2016. Proiectele cu o valoare totală de peste 5 milioane de euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncţionale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu la 31 decembrie 2018.

Autoritatea de Management, noi termene pe banii beneficiarilor

În Vâlcea, vizate de noile prelungiri ale termenelor de finalizare stabilite de autoritatea de management sunt nouă proiecte care vizează investiţii de interes public care nu s-au încadrat în durata contractuală de implementare şi executare. Cele mai multe au ca beneficiar Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, administraţia municipiului reşedinţă de judeţ afându-se în situaţie critică din acest punct de vedere. Cel mai prost implementat şi executat proiect (50%), conform statisticii autorităţii este “Reabilitarea şi modernizarea bazei de agrement Ostroveni”, investiţie căreia i s-a propus ca dată de prelungire a contractului 31 decembrie 2017. Acelaşi termen a fost propus pentru prelungire şi în cazul “Reorganizării şi amenajării spaţiului public central (66% implementare şi 68% execuţie). Fiind în stadii mai avansate de implementare şi executare, pentru celelalte două proiecte majore s-a propus prelungirea contractelor doar până la 1 noiembrie a.c.: “Pasaj denivelat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu” (99% implementare şi execuţie), “Reabilitare pod peste râul Olt” (93%, respectiv 95%). Aceeaşi dată a fost propusă şi pentru “Reabilitare şi construcţie Campus Şcolar Liceul «Preda Buzescu» Berbeşti” (98%), “Campus Şcolar G.S.E.A.S. Călimăneşti” (96%), şi “Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public şi spaţiilor verzi în Drăgăşani” (92%).
Într-o situaţie delicată se regăseşte şi Consiliul Judeţean (CJ) Vâlcea, cu două proiecte mari pe care va fi obligat să le închidă până la sfârşitul anului curent.

Funcţionarii din CJ, monitorizare aproximativă a proiectelor

Direcţia Generală Programe şi Relaţii Externe din cadrul CJ Vâlcea, prin Serviciul Elaborare şi Implementare Proiecte de Dezvoltare Economică şi Socială, are ca scop elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă ale judeţului. În plus, la nivelul CJ, a fost creată special o comisie tehnică, formată din reprezentanţi ai mai multor compartimente, care să urmărească permanent stadiul execuţiei acestor lucrări şi să informeze conducerea judeţului în legătură cu cele constatate. Constantin Rădulescu, proaspăt alesul preşedinte al CJ Vâlcea, susţine că, în momentul în care a solicitat o situaţie la zi a lucrărilor din cadrul proiectelor europene, a primit un document nedatat, din care nu reiese exact când s-a realizat ultima evaluare a stadiului acestora. Drept urmare, el a dispus ca, începând de miercuri, 13 iulie, în fiecare zi să-i fie remis un raport în acest sens. “Am fost deja, împreună cu factorii responsabili din cadrul Consiliului Judeţean, la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Nu avem de ce să ne ascundem, suntem foarte îngrijoraţi din cauza stadiului lucrărilor, dar mai ales a personalului insuficient pe care executantul continuă să-l aloce lucrărilor ce trebuie să se finalizeze, conform anexei, la 1 noiembrie. Zilele următoare vom merge şi la Călimăneşti, pentru a evalua la faţa locului stadiul proiectului «Mirajul Oltului», unde problemele sunt similare. Trebuie să înţeleagă toată lumea că nu ne permitem paşi greşiţi, fiind vorba de sume consistente, pe care, dacă, Doamne fereşte, lucrările nu se încadrează nici în noile termene, Consiliul Judeţean trebuie să le returneze. În fiecare săptămână, reprezentanţii Consiliului Judeţean, în calitate de beneficiar, vor notifica în scris executanţii despre stadiul lucrărilor şi ce angajamente contractuale au rămas de acoperit din partea dumnealor”, ne-a declarat Constantin Rădulescu.

Reabilitarea Spitalului Judeţean, 87% stadiu de execuţie

CJ Vâlcea este beneficiarul proiectului european intitulat “Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, finanţat prin POR, Axa prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.1. Valoarea totală a proiectului este de 73.841.946,42 lei, contribuţia nerambursabilă fiind de 58.353.990,52 lei. Cofinanţarea asigurată de CJ Vâlcea se ridică la suma de 1.221.293,32 lei, restul fiind asigurat din bugetul naţional.
UTI Group, în asociere cu Romconstruct Holding Grup (Uti fiind liderul asocierii) reabilitează, de la începutul lui 2013, SJU Vâlcea, în baza unui contract de circa 9 milioane de euro (39.604.022,73 lei). Deşi numai UTI se laudă că are aproximativ 2.000 de angajaţi, lucrările la SJU Vâlcea au fost executate frecvent cu număr insuficient de personal alocat. Deşi lucrarea trebuia recepţionată integral la 31 decembrie 2015, până în prezent au fost finalizate lucrările la etajele 6, 5, 4, 3, 2, 1 şi parter (corpul A), care au fost predate anterior SJU (87%, stadiu de implementare şi execuţie). De asemenea, toate dotările şi echipamentele prevăzute în contractul de furnizare şi în cel de lucrări suplimentare şi dotări specifice au fost recepţionate şi plătite până la 31 decembrie 2015. Totuşi, au rămas de finalizat lucrările la parter (corpul B), la subsol şi la exterior (sistematizare pe verticală şi accesul pentru ambulanţe la Unitatea de Primiri Urgenţe), activităţile de asistenţă tehnică din partea proiectantului, dirigenţie de şantier şi audit. Contractantul a motivat întârzierea implementării, printre altele, prin predarea eşalonată (şi nu integrală) a corpurilor de clădire către executant de către CJ, fapt ce a generat întârzierea termenelor de execuţie pentru fiecare etapă în parte. În 23 iunie a.c., CJ Vâlcea a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 31 octombrie 2016.

“Mirajul Oltului”, 85% execuţie a parcului acvatic

CJ Vâlcea şi Primăria Călimăneşti sunt beneficiarii proiectului intitulat “Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”, finanţat în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 5., Domeniul major de intervenţie 5.2. Valoarea totală a proiectului este de 34.981.301,21 lei, reprezentând costuri eligibile, costuri neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de 22.151.077,0 lei, din care 11.075.538,5 lei – asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 11.075.538,5 lei - contribuţia Consiliului Judeţean la cheltuielile eligibile.
Durata de implementare a proiectului a fost de 31 de luni. Lucrările vizau realizarea parcului acvatic şi a centrului de relaxare Călimăneşti în zona centrală a staţiunii şi parcul de agrement şi sport Jiblea, la nivelul DN 7 varianta ocolitoare a oraşului Călimăneşti, în zona stadionului.
În data de 10 decembrie 2012 a fost semnat contractul de lucrări şi dotări, în valoare de 20.414.000 lei, respectiv 4.688.562 euro, cu firma S.C. PROTECTCHIM S.R.L. – Râmnicu Vâlcea, ofertantul declarat câştigător în urma procedurii de atribuire.
După ce a finalizat lucrările la parcul din Jiblea, executantul a descoperit că amplasamentul pe care era proiectat parcul acvatic era parţial ocupat (fizic) de noul centru de informare turistică, construit în imediata vecinătate tot din fonduri europene. Ulterior, nici Protectchim şi subcontractorii angajaţi nu au alocat în permanenţă resursele umane şi tehnice necesare derulării normale a proiectului.
Acestea sunt principalele cauze care au făcut imposibilă recepţionarea lucrărilor la 1 iunie 2015, noul termen prevăzut prin act adiţional fiind 31 decembrie 2016.

„Mirajul Oltului”

"Vom verifica zilnic lucrările la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea pentru că am identificat probleme în ritmul de execuţie! Trebuie să înţeleagă toată lumea că nu ne permitem paşi greşiţi, fiind vorba de sume consistente, pe care, dacă lucrările nu se încadrează nici în noile termene, Consiliul Judeţean trebuie să le returneze. Am dispus măsuri ferme de supraveghere zilnică a lucrărilor, pentru a ne asigura că termenele stabilite vor fi respectate cu stricteţe" - Constantin RĂDULESCU, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.

Valoarea totală a proiectului “Mirajul Oltului” este de 34.981.301,21 lei (TVA inclus). Lucrările la parcul de agrement Jiblea au fost executate integral. Stadiul de execuţie al Parcului Acvatic şi centrului de relaxare din zona centrală a staţiunii Călimăneşti – Căciulata este executat în proporţie de numai 85%. În data de 10 decembrie 2012 a fost semnat contractul de lucrări şi dotări, în valoare de 20.414.000 lei, respectiv 4.688.562 euro, cu S.C. PROTECTCHIM S.R.L. – Râmnicu Vâlcea, ofertantul declarat câştigător în urma procedurii de atribuire.
Termenul contractual de predare a lucrării a fost 1 iunie 2015, fiind prelungit în mod repetat. Noul termen este 31 decembrie 2016.

Reorganizarea zonei centrale Râmnicu Vâlcea

“Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” este proiectul care a cauzat, încă din stadiul proiectării, arestarea şi condamnarea primarului Emilian Frâncu pentru luare de mită (2013). Contractul de Finanţare aferent proiectului a fost încheiat în 26 februarie 2014, Bugetul proiectului fiind de 65,8 milioane lei inclusiv TVA, din care valoarea contribuţiei nerambursabile alocate este de 64,49 milioane lei (aproximativ 14,5 milioane de euro). Perioada de implementare a proiectului a fost stabilită iniţial la 20 de luni, începând din 27 februarie 2014, noul termen propus pentru prelungirea contractului fiind 31 decembrie 2017.

Reabilitare şi modernizare SJU Vâlcea

UTI Group, în asociere cu Romconstruct Holding Grup (Uti fiind liderul asocierii) reabilitează, de la începutul lui 2013, SJU Vâlcea, în baza unui contract de circa 9 milioane de euro (39.604.022,73 lei, parte a unui proiect mai amplu, în valoare totală de 16,78 milioane de euro), atribuit în baza unei licitaţii deschise din 15 martie 2012. Durata contractuală de execuţie fiind de 36 de luni, începând cu ianuarie 2013. Lucrările constau în reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice şi mecanice ale spitalului, precum şi instalarea unor sisteme noi, performante, de curenţi slabi şi gaze medicale.
Termenul de recepţie finală a lucrărilor trebuia să fie 31 decembrie 2015, dar a fost prelungit până la 31 octombrie 2016.

Pasaj suprateran Bd. Tudor Vladimirescu

Valoarea totală a proiectului “Pasaj denivelat suprateran pe Bulevardul Tudor Vladimirescu” este de 40.084.264,71 lei, inclusiv cheltuieli neeligibile şi TVA. Contribuţia CL Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile a fost de 2% din valoare eligibilă a proiectului, respectiv 647.792,25 de lei. SC Confort SA a câştigat la licitaţie lucrări în cadrul proiectului în valoarea de 24.403.166,60 lei, durata de execuţie a acestora fiind de 12 luni, începând din mai 2011. Aflat la a doua lucrare câştigată în Vâlcea, „Confort”-ul controversatului Georgică Cornu a intrat în insolvenţă încă din 2012. După patru ani, noul termen propus pentru prelungirea contractului este 1 noiembrie 2016.

Modernizarea Bazei de Agrement Ostroveni

Lansat în 2014, proiectul “Reabilitarea şi modernizarea bazei de agrement Ostroveni” are o valoare totală de 31.960.773,90 lei, din care valoarea contribuţiei nerambursabile alocate este de 15.539.134,40 lei (50%).
Perioada de implementare a proiectului a fost de 19 luni, începând cu data de 24 ianuarie 2014.
Termenul iniţial de încheiere a contractului a fost 24 septembrie 2015, noul termen propus pentru prelungire – 31 decembrie 2017, din cauza stadiului de numai 50% al implementării şi execuţiei.

Situaţia stadiului implementării proiectelor beneficiarilor din judeţul Vâlcea:

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...