Eveniment

31 Mai 2016, geniştii vâlceni la a 157-a aniversare

Pentru a cinsti cum se cuvine nobila armă, Geniştii Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN “Panait Donici” din Râmnicu Vâlcea au sărbătorit a 157-a aniversare, printr-o serie de manifestări.

“(...)Prestigiul armei geniu din Armata României este în mod onorant completat şi de participarea directă a acesteia, înainte de 1990, la marile construcţii realizate în acea perioadă istorică: platforme industriale, modernizări portuare, sisteme complexe de irigaţii, construcţia Transfăgărăşanului, a Canalului Dunăre-Marea Neagră, dezvoltarea sau întreţinerea reţelei de drumuri şi căi ferate în toată ţara, infrastructură edilitară etc., chiar dacă se poate constata că la un moment dat s-a exagerat în ceea ce priveşte utilizarea trupelor de geniu la astfel de misiuni în detrimentul pregătirii lor pentru misiuni combative.
“Revoluţia din decembrie 1989 a creat condiţii pentru modernizarea trupelor de geniu şi creşterea aportului lor la întărirea capacităţii de apărare a ţării şi a deschis calea reluării şi dezvoltării tradiţiilor armei geniu ca armă politehnică. Participarea geniştilor români la misiuni internaţionale a contribuit, pe de o parte, la sporirea prestigiului României şi a armatei sale în lume, dar pe de altă parte, a constituit şi o oportunitate de îmbogăţire a experienţei militare care a generat noi viziuni privind dezvoltarea şi modernizarea armei într-un context politico-militar în continuă evoluţie. Tradiţia învăţământului politehnic a fost subliniată de transformarea, în 1991, a Şcolii de Ofiţeri Activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate de la Rm. Vâlcea în Institutul Militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate „Panait Donici”, prima instituţie de învăţământ superior din acest oraş.
Opţiunea României pentru integrarea în structurile europene şi euro-atlantice şi necesitatea de a răspunde cerinţelor Alianţei şi sub aspectul implicării militare active s-a concretizat, printre altele, în înfiinţarea Batalionului 96 Geniu „Joseph Kruzel” cu scopul de a participa la misiunea IFOR - ulterior SFOR - în Bosnia-Herţegovina. Misiunile executate au vizat asigurarea libertăţii de mişcare pentru trupele multinaţionale şi populaţia civilă, acordarea sprijinului genistic general comandamentelor şi contingentelor multinaţionale, cât şi executarea de lucrări în sprijinul comunităţilor locale din Federaţia Croato-Musulmană şi Republica Srpslca.
Batalionul a acţionat într-un perimetru de peste 60.000 km2, în teren predominant muntos împădurit, în majoritate pe linia de demarcaţie dintre Republica Srpska şi Federaţia Croato-Musulmană, în zone de risc, executând misiuni de mare complexitate.
Din anul 2000, ca urmare a stabilizării păcii în Bosnia, Batalionul 96 Geniu a fost reorganizat şi a luat fiinţă Detaşamentul Naţional „Bosnia” cu un efectiv de 68 de militari, staţionat la Butmir şi Detaşamentul Naţional „Olanda” care a acţionat în cadrul contingentului olandez, cu un efectiv de 38 de militari, cuprinzând o echipă EOD/Explosive Ordnance Disposal/Neutralizarea Dispozitivelor Explozive, formată din 5 militari, precum şi conducători auto în cadrul plutonului transport.
Între anii 2003-2007, un detaşament de geniu a participat în teatrul de operaţii din Irak. Ulterior, numeroşi militari genişti au încadrat comandamentele aliate sau au intrat în compunerea forţelor de manevră participante la misiuni în teatrele de operaţii din Afganistan sau Balcanii de Vest.
Participarea la aceste misiuni a pus în evidenţă nevoi de dezvoltare a unor specialităţi noi în cadrul armei, conform cu noile realităţi ale teatrelor de operaţii. Astfel, a apărut în 1997 Centrul de Pregătire a Specialiştilor în Controlul Mecanismelor Explozive, iniţial cu sediul în Bucureşti, iar ulterior, sub denumirea de Centrul de Pregătire/Baza de Instruire EOD, cu sediul la Rm.Vâlcea în subordinea Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu/Centrului de Instruire pentru Geniu.
Procesul de reorganizare şi restructurare a Armatei Romane început după 1990, a vizat nu doar învăţământul, ci şi unităţile operative. S-au identificat noile cerinţe interne şi internaţionale şi s-au regândit structurile armei, răspunzându-se acestor cerinţe. Multe unităţi, unele cu vechi şi bogate tradiţii, s-au desfiinţat, altele s-au transformat şi redimensionat, iar altele noi, suple, interoperabile şi flexibile din punct de vedere acţional, au luat flintă în funcţie de necesităţi.”
- Articol din REVISTA ARMEI GENIU NR. 1/2016, autor, Colonel Dan MARIN, comandantul Centrului de pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN “Panait Donici” Râmnicu Vâlcea

În perioada 16-31 mai a avut loc o competiţie sportivă intitulată “Cupa Genistului”, competiţie la care au participat personalul unităţii, cursanţi aflaţi la diferite forme de pregătire şi loturile sportive ale structurilor Sistemului de Apărare Ordine Publică şi Securitate Naţională din garnizoană.
De asemenea, a fost organizată o expoziţie de carte dedicată Zilei Armei Geniu, ocazie cu care au fost reamintite câteva repere ale istoriei armei.
Marţi 31 mai, s-a desfăşurat simpozionul dedicat Zilei Geniştilor Militari cu tema “31 MAI 1859 –31 MAI 2016, 157 ANI DE LA NAŞTEREA ARMEI GENIU ÎN ARMATA ROMÂNĂ”, autor Mr. Florentin DUMAN, totodată şi ofiţer de informare şi relaţii publice în cadrul unităţii. La simpozion au participat alături de personalul unităţii, reprezentanţi ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, foşti comandanţi ai unităţilor militare din garnizoană. În cadrul simpozionului au fost reamintite câteva repere ale armei geniu de la origini până în prezent.
Simpozionul s-a încheiat cu decernarea în cadru festiv a premiilor câştigătorilor competiţiei sportive “Cupa Genistului”. Premiile au constat în diplome, cupe şi medalii înmânate de către Comandantul Centrului, colonelul Dan Marin. De asemenau au fost înmânate embleme de onoare unor cadre militare, embleme acordate de eşaloanele superioare la propunerea comandantului unităţii.
La sfârşitul activităţii comandantul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN “Panait Donici”, colonelul Dan Marin, a dorit să transmită tuturor militarilor genişti, în activitate în rezervă sau în retragere, invitaţilor precum şi personalului militar şi civil care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei de învăţământ militar de geniu, cele mai sincere felicitări, bucurii, urări de sănătate, împliniri profesionale şi personale.
La mulţi ani genişti, oriunde vă aflaţi!
Sărbătoarea s-a încheiat cu vizitarea expoziţiei foto, intitulată “Spectacolul lumii”, autor Plt.adj.pr. Nicoleta Munteanu, partener Cercul Militar Râmnicu Vâlcea. Cu această expoziţie, autoarea a dorit să arate vizitatorilor lumea văzută cu ochii unui militar român.

 
 
Adaugă Comentariu
Comentarii

Pagina 1 din 1 (0 comentarii din 0)

< înapoiînainte >
 
 
 
 

...statisticile se încarcă... vă rugăm așteptați...